Cheek, Goethe och en österrikare

"Köper man en levande författares bok tar man risken att senare äga en föråldrad bok, tänkte han."

I början av 1800-talet berättade en österrikisk officer för Johann Wolfgang von Goethe om sin princip: "Jag väntar alltid tills författaren dör innan jag köper hans böcker." Officerens princip berodde...