Chaufförer med invandrarbakgrund träder fram i teaterföreställning

Luyeye Konssi i föreställningen Kuskit. Bild: Saara Autere/Pressbild

Föreställningen Kuskit erbjuder intressanta, kvicka, rörande och helt enkelt viktiga iakttagelser från personer som i offentligheten sällan tillåts vara mer än siffror i en svårlöst ekvation.

European Theatre Collectives föreställning Kuskit undersöker invandrarnas roll på den finländska arbetsmarknaden, det osynliga men samhällsuppbärande arbete de utför för låga löner. Som titeln antyder...