Chattrobot för studerande testkörs

Den första augusti inleds ändringar i studiestödet och stödet för boende för studerande. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Nu kan studerande chatta med en robot för att få hjälp i bidragsdjungeln.

Folkpensionsanstalten (FPA) har öppnat en chattrobot på nätet där studerande kan ställa frågor om det allmänna bostadsbidraget. Chattbotten reagerar på ord och meningar som har med bostadsbidraget att göra. Sedan plockar den fram ett av de tvåhundra färdigt inprogrammerade svaren. Den ger allmänna råd och hänvisar till olika delar av FPA:s hemsidor där man kan hitta mer information.

– Vi har lanserat pilotprojektet för att försöka få en balans i kundbetjäningen. Det är ofta rusning på våra telefonlinjer och kunderna har inte tid att hänga tiotals minuter i telefonen för att köa. Chattroboten ger snabba svar, säger Asko Kiukas från FPA.

Kiukas förväntar sig att chattroboten kommer ta bort en del av lasten från telefonservicen. Då studerande kan få snabba svar via chattfunktionen har telefonservicen chansen att sätta mer tid på frågor som behöver mer undersökning, säger han.

Enligt Kiukas har responsen av tjänsten varit tudelad. Studerande har tyckt att det är bra att få snabba svar vilken tid som helst på dygnet, men att tjänsten ännu är bristfällig.

– Roboten svarar rätt men svaret kan ibland vara vid sidan om frågan vilket givetvis är ett problem, säger Kiukas.

Då HBL testar chattroboten och ställer en fråga kommer svaret inom en röd sekund. Ett informationspaket på några rader och en hänvisning till att man kan fortsätta läsa om ämnet på andra kanaler. Pilotversionen fungerar endast på finska men kommer fungera både på svenska och på engelska ifall projektet får bra respons, säger Kiukas.

Från och med den första augusti kommer de studerande som bor i hyreslägenhet i Finland omfattas av det allmänna bostadsbidraget. Beloppet av bostadsbidraget är beroende av bruttoinkomsterna för de personer som ingår i hushållet.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning