Finno byggs på höjden – här möts fåglarnas våtmarker med tätbebyggda stadskvarter

Rättsprocessen fördröjde byggandet av Finno centrum med tre år, men projektchefen Kimmo Leivo hoppas att byggarbetet nästa år kan starta med full fart. – Miljön har alltid stått i centrum i Finno och vi är måna om att skydda fågelbassängen från den belastning som tusentals nya invånare medför, säger han.

Maria Lehto och hunden Macho hör till de hundra första inflyttarna i nya Finno, de bor sedan april några kvarter från metrostationen. I bakgrunden syns områdets silverfärgade parkeringsanläggning där alla bilar ska stå, så att gatorna kan fyllas med fotgängare och cyklister.
16.05.2022 05:00 UPPDATERAD 16.05.2022 15:30
Djupsundsbäcken ringlar sig genom obebyggda kvarter i det som ska bli Finno centrum. Än så länge finns här bara två ensamma metroingångar, en gammal skogsdunge där flygekorren bor samt ett enormt, tomt fält där traktorer och grävmaskiner byter ut nedsmutsade jordmassor.
Det här är hjärtat i framtidens Finno, den urbana och havsnära stadsdelen som på sikt ska bli ett klimatsmart bostadsområde för 17 000 Finnobor.

ANDRA LÄSER