Borgmästarna lovar: Skatten stiger inte

Kommunalskatten stiger inte och klimatmål tidigareläggs. Det är två av löftena i Helsingfors nya strategi.

Tim Johansson
29.09.2021 11:31 UPPDATERAD 29.09.2021 14:10
Helsingfors stads nya strategi fram till 2025 bygger på tillväxt, både ekonomisk och annan tillväxt, säger Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen (Saml).
Vartiainen presenterade huvudstadens nya strategi tillsammans med sina kolleger, biträdande borgmästarna Anni Sinnemäki (Gröna), Daniel Sazonov (Saml), Nasima Rasmyar (SDP) och Paavo Arhinmäki (Vänsterförbundet)
– Med tillväxt vågar vi investera kraftfullt. Investeringarna kan sedan finansieras med frukten av tillväxten, säger Vartiainen.
Som ett led i målsättningen med en växande stad har partierna förbundit sig att inte höja skattesatsen i huvudstaden. Det stöder incitamenten för arbete och stödjer tillväxten, förklarar Vartiainen, nationalekonom och expert på arbetsmarknaden.
Skattesatsen i Helsingfors är 18,0. Snittet för hela landet ligger kring 20.
I strategin räknas det upp några hot för huvudstaden. Ett av dem handlar om att befolkningen blir allt äldre. Det kan leda till att befolkningen krymper på sikt.
Det ska pareras med att Helsingfors ska vara attraktivt för nya stadsbor, både från Finland och från utlandet.
– Helsingfors ska vara en stad där man kan förverkliga sig själv, skapa möjligheter och greppa chansen, säger Vartiainen som särskilt nämner den arbetsrelaterade invandringen som viktig för huvudstaden.
Borgmästare Juhana Vartiainen vill se till att Helsingfors växer under de närmaste åren.
För att locka nya invånare ska staden lägga särskild vikt vid hur det är att växa upp i Helsingfors. Det betyder särskilt satsningar på småbarnspedagogiken och skolorna.
Läs också: Strategin: Nordiska skolan grundas, staden ska jaga svenskspråkig personal
Klimatpolitiken och klimatåtgärder är en självklar del av strategin. I det sammanhanget tidigarelägger Helsingfors målet att vara koldioxidneutralt med fem år, till 2030. Man förbinder sig också till att inte bygga nya anläggningar för bioenergi.
Också segregationen ska motarbetas. Liksom klimatpolitiken är det arbetet en fortsättning på strategin från förra fullmäktigeperioden.
Nytt för denna gång är satsningen att dämpa följderna av coronapandemin. 65 miljoner euro reserveras för ändamålet 2022 och 2023.

Livskraftigt centrum?

Ett av fokusområdena i strategin gäller Helsingfors centrum.
Staden inleder ett program som går under namnet Ett livskraftigt centrum.
I strategin talar man både om fler gågator och bättre trafikarrangemang, en slags delikat balansgång mellan dem som vill ha färre bilar i centrum och dem som ser att man fortfarande ska kunna ta sig enkelt till centrum med bil.
Någon större konkretion bjuder strategin inte på i det här fallet. Den politiska kampen om projektet Ett livskraftigt centrum kommer att föras i ett senare skede. Då kan enigheten från strategiarbetet vara som bortblåst.

ANDRA LÄSER