Kostnadskoll på Kronbroarna

I kväll beslutar stadsfullmäktige i Helsingfors att Kronbroarna börjar byggas 2018. Nu gäller det att se till att kostnaderna inte skenar i väg.

Kronbroarna handlar om tre broar och när de är klara 2026 ska det gå att promenera, cykla och åka spårvagn mellan Degerö och Helsingfors centrum.
På Degerö byggs det nya bostäder och det behövs en ny form av kollektivtrafik eftersom metron, som Degeröborna nu använder, annars blir överbelastad.
Kronbroarna är en stor investering som inklusive de nya, längre spårvagnarna och deras depå beräknas kosta närmare 400 miljoner. Broarna är inte den enda investeringen – förutom västmetron med sin sorgliga historia är det också klart att snabbspårvagnslinjen Spårjokern ska byggas mellan Östra centrum i Helsingfors och Kägeludden i Esbo. På ringbanan till flygplatsen har tågen gått redan i ett år.
Västmetron är som sagt ett sorgligt exempel där varken kostnadsberäkningarna eller tidtabellen har hållit. Kronbroarna byggs enligt ett annat koncept. Här bildas inte något aktiebolag, vilket åtminstone ökar insynen – för både politiker och allmänheten.
Ändå är det säkert en utmaning att se till att kostnaderna inte skenar i väg. Ansvaret vilar tungt på politikerna som förhoppningsvis med Kronbroarna kan visa upp ett projekt som åtminstone någotsånär håller sig till kalkylerna.
Det har väckt en viss uppmärksamhet att bilar inte tillåts på broarna. Det skulle höja priset ytterligare med cirka 100 miljoner – och det skulle öka biltrafiken. Huvudstaden går in för att främja kollektivtrafiken och valet är därför konsekvent.
Men trafikinvesteringarna skapar ett tryck på biljettpriserna. Inom Helsingforsregionens trafik är regeln att hälften av utgifterna ska täckas med biljettintäkter. Nu vill HRT höja priserna med 6-7 procent redan på grund av västmetron. Men om priset stiger för mycket tappar kollektivtrafiken i popularitet.
Kronbroarna gagnar i alla fall alla gamla och nya Degeröbor, och också Högholmen.

ANDRA LÄSER