Utredning: Stiftelserna delar ut nästan en halv miljard euro – medicin får mest

De finländska stiftelsernas stipendier och övriga stöd är livsviktigt för forskningen i humaniora och medicin, visar en färsk utredning.

86 miljoner euro av stiftelsernas stöd gick till medicin och hälsovetenskaper 2018.

De finländska stiftelserna delar ut omkring 450 miljoner euro i stöd årligen. Det visar en utredning av företaget Gaia Consulting som har sett närmare på stödet med utgångspunkt i utdelningen 2018.

Speciellt viktiga är stiftelserna för forskningen i humanistiska vetenskaper och medicin. Inom humaniora stod stiftelserna för 27 procent av finansieringen av forskningen i Finland 2018. För medicin och hälsovetenskaper var motsvarande siffra 30 procent.

Stiftelserna spelar också en viktig roll i samhällsvetenskaper och ekonomi där de täcker kring 10 procent av de årliga forskningsutgifterna.

Hela stiftelsestödet till forskningen beräknas vara 223 miljoner euro. Av det går 86 miljoner till medicin, 37 miljoner till samhällsvetenskaper och ekonomi och 36 miljoner till humaniora.

Musik fick mest

Av stiftelsestödet på 223 miljoner euro gick 49 procent till vetenskap. Det kan jämföras med konsten vars andel var 14 procent eller 63 miljoner euro.

Bland konstarterna fick musiken mest stöd, 16 miljoner euro. Viktigast var stödet för bildkonsten. Där var stiftelsernas stöd på 11 miljoner euro lika stort som det offentliga stödet.

Stiftelsernas stöd på 63 miljoner till konsten kan jämföras med statliga Centret för konstfrämjande som delade ut 35 miljoner euro 2018.

Tält och museer

En stor del eller nästan 40 procent av stiftelsernas stöd räknas in under något som kallas för "övrig samhällsutveckling".

De 163 miljonerna gick till många olika slag av projekt. Stöd till studier och lärande var vanligast (39 miljoner euro). Också pedagogik och museer var stora bidragstagare. Spektret av finansieringsmål var oerhört brett. Stiftelserna stödde allt från agilitybommar på hundgårdar till terminalvård för döende.

Det är föreningen Stiftelser och fonder med över 200 stiftelser som medlemmar som står bakom den färska utredningen.

Rättelse: Miljarder ändrat till miljoner i första stycket.

ANDRA LÄSER