Oenighet kring EU-kommissionens skogsstrategi

På onsdag kommer EU-kommissionen att presentera sin nya skogsstrategi. Redan nu har den väckt livlig debatt och oenighet, bland annat mellan regeringspartierna.

Skogsstrategin omfattar bland annat att skogsbruk ska baseras på ekosystemet och den biologiska mångfalden skyddas och återställas.
Vera Arhippainen
13.07.2021 06:00 UPPDATERAD 13.07.2021 06:39
EU:s skogsstrategi är en del av EU:s stora klimat- och miljöåtagande (Green Deal). Strategin strävar bland annat efter att dra upp riktlinjer för hur mycket som kan avverkas hållbart och betonar också utnyttjandet av skogen som kolsänka.
Exakt vad strategin innefattar får vi veta på onsdag när riktlinjerna publiceras.
Mikael Hildén är professor vid Finlands miljöcentral. Han anser att en skogsstrategi på EU-nivå är viktig för kontinuiteten. Övergripande i strategin är enligt honom att den innefattar ett hållbart utnyttjande av naturresurserna och betonar bevarande av den biologiska mångfalden och klimatåtgärder.
– Skogsstrategin är ett försök att hålla ihop och balansera också motstridiga målsättningar inom skogsbruk och hållbarhet, säger Hildén.
De vi redan nu vet är att skogssektorn enligt kommissionen måste omorganiseras på ett sätt som säkerställer att den bidrar till EU:s hållbarhetsmål. EU har slagit fast målet att minska utsläppen med 55 procent före 2030. Skogen ses som central för att unionen ska klara målet att ha en klimatneutral och hållbar ekonomi, och för att nå FN:s hållbarhetsmål.

Minska på papper och kartong

Ett läckt utkast till skogsstrategin har redan nu väckt starka känslor. Det indikerar att den nya skogsstrategin skulle innebära stora förändringar för det finländska skogsbruket. Enligt det skulle bland annat den biologiska mångfalden skyddas och återställas, kalavverkning undvikas och mer skog skyddas.

EU:s skogstrategi

Skogsstrategin är en del av ett omfattande EU-direktivpaket, kallat Fit for 55
Det handlar om en strategi för hållbart skogsbruk
Det handlar inte om bindande direktiv, utan en gemensam strategi
Innefattar bland annat hur utsläppen inom EU kraftigt ska minska till 2030
Skogsstrategin kommer att presenteras 14.7
Skogsstrategin tar också en tydlig ståndpunkt vad gäller användningen av trä: Enligt förslaget ska andelen kortlivade träprodukter, bland annat papper och kartong, reduceras.
Mikael Hildén förklarar ändå att skogsstrategin inte är ett bindande direktiv, och leder inte till direkta konsekvenser för Finlands skogsbruk, men kan med tiden påverka lagförslag.
– Vissa håll av skogssidan har försökt demonisera kommissionens skogsstrategi eftersom den innehåller delvis nya betoningar för Finlands skogspolitik.

Nationell nivå?

Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter (MTK) förhåller sig avvaktande till att Finland, som är ett skogsbeklätt land, skulle lyda under samma direktiv som medlemsstater med betydligt mindre skog.
– Europas länder är väldigt olika vad gäller skogsbrukets möjligheter, utmaningar och skogens betydelse för ekonomin. Det finns länder i EU där de mesta av träden finns i parker, och sedan länder som Finland där nästan all mark är skogsbeklädd, sade MTK:s ordförande Juha Marttila vid en presskonferens på måndagen.
Marttila uppmärksammar också en maktförskjutning från medlemsländerna till EU. Enligt honom är det för Finland viktigt att skogspolitiken och skogsrelaterade beslut tillåts fattas på nationell nivå.
– Genom klimat- och energipolitiken har EU-reglering som påverkar skogssektorn ökat dramatiskt. Den stora frågan är vem som har behörighet att fatta besluten? Är det den kommissionsledda organisationen eller görs besluten tillsammans med medlemsstaterna, säger Marttila.
Hildén är kritisk till tanken om att Finland själv skall stå för sin skogspolitik, utan att ta resten av EU i beaktande.
– Finland har länge varit en föregångare inom skogsbruk, inte är det läge att nu ta avstånd och motsätta sig gemensam EU-politik, säger han.
Han lägger till att dilemmat med att EU länderna är olika gäller ju nästan alla områden, det kommer an på lagberedningen att den gör så att tillräcklig flexibilitet finns för olika situationer.
Läs också: EU-parlamentarikernas debatt om skogspolitiken hettade till: "Fundamentalistisk jargong"
Finland har ännu inte tagit fram någon officiell ståndpunkt om själva skogsstrategin, eftersom den slutliga versionen ännu inte har presenterats.
Mellan också regeringspartierna finns det oenighet. Enligt bland annat MTV3 och Yle har jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (Centern) tillsammans med tio andra medlemsländer undertecknat ett brev med krav på att strategin ännu ska ändras. Den gröna Europaparlamentarikern Ville Niinistö har i sin tur varit kritisk till Leppäs agerande och fått stöd av partiets ordförande, inrikesminister Maria Ohisalo.
Niinistö menar, i skillnad till Leppä, att EU:s skogsstrategi är i enlighet med regeringsprogrammet. Ohisalo och Niinistö har också varit kritiska till statsministerpartiet SDP i frågan.
På måndagen gick nio av fjorton finländska EU-parlamentariker ut i ett öppet brev med oro över strategin.

ANDRA LÄSER