Bilskatten justeras från och med i dag

Bilskatteskalan finjusteras igen, och med början redan i dag. Det är de nya utsläppsmätningarna som ligger i bakgrunden. Sedan hösten har det lönat sig att importera stora begagnade bilar från utlandet, vilket inte är i linje med klimatmålen.

De nya utsläppsmetodernas inverkan på bilskatten gjorde det mera lönsamt att importera stora begagnade bilar från utlandet. Nu justeras skatterna.
Senast i september justerades bilskatten. Det berodde på att den nya utsläppsmätningen enligt WLTP-proceduren trädde i kraft. WLTP är en testmetod som ska ge mera realistiska mätresultat. I praktiken leder de nya mätningarna till 20–30 procent högre utsläppsvärden jämfört med den gamla NEDC-metoden. Skattetabellen i september byggde på simulerade WLTP-värden, som i praktiken drabbade bilar med medelhöga eller höga utsläpp. Det ledde till att det blev billigare att privatimportera begagnade bilar som testats enligt den gamla metoden.
Nu finns det mera fakta att gå på, och därför justeras bilskatten igen. Att det sker så plötsligt beror inte minst på att man vill undvika de spekulationer som oftast leder till störningar i bilförsäljningen.
Tero Kallio, vd för Bilimportörerna rf, anser att regeringen nu handlat både raskt och ansvarsfullt.
– Det är just så här man ska genomföra förändringar i bilskatten, från en dag till en annan. Finland är det första landet som lyckats anpassa sin bilskatt till de nya mätmetoderna på ett vettigt sätt.
– I hela Europa har övergången till WLTP skapat problem för både konsumenterna, bilbranschen och skattemyndigheterna. Utan problem gick det inte hos oss heller, men slutresultatet garanterar att bilparken kan förnyas snabbare och att beskattningens tyngdpunkt förflyttas från inköp till bruk, helt enligt regeringens linje, säger Pekka Rissa, vd för Bilbranschens centralförbund.
Den nya tabellen är skatteneutral i förhållande till den tidigare, trots att skatten på enskilda bilmodeller kan stiga eller sjunka jämfört med den tidigare mätmetoden. Förändringen träder i kraft från och med i dag och presenteras för riksdagen onsdagen den 5 december. Skattestyrelsen kommer att korrigera den skatt som pålagts bilar som tagits i bruk under perioden 3.12-31-12.

WLTP

I början av september började bilarnas utsläpp mätas enligt ett nytt system. Jämfört med den gamla metoden NEDC är WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Testing Procedure) längre, mångsidigare, bättre reglerat och jämförelsevis realistiskt eftersom det sker också i verklig trafik.
Det nya utsläppstestet leder till 20-30 procent högre siffror för koldioxidutsläpp trots att förbrukningen är densamma som under de tidigare NEDC-testen.
Inför övergången utarbetade regeringen en skattetabell som skulle garantera att bilskatten ökade. Nu finns mera fakta om WLTP-mätningarna, och därför krävdes en uppdatering.
ANDRA LÄSER