Insändare: Vad kostar det nya nationella e-biblioteket?

27.09.2022 17:18
En och annan finländare har kanske noterat att ett nationellt e-biblioteksprojekt rullar på för fulla muggar och att målsnöret hägrar.
Vill det sig väl har vi ett gemensamt e-bibliotek i hela Finland då vi skriver 2024. Har jag tur hinner jag alltså själv uppleva den demokratiska dagen som bibbafarbror.
Avsikten är att e-böcker och ljudböcker på åtminstone finska och svenska ska vara tillgängliga för innehavare av finländska bibliotekskort. I en sådan situation spelar det med andra ord ingen roll om man bebor en ort med stor biblioteksbudget eller en liten ort med skral dito. Vad vore – vad kommer att vara (?) – bättre än ett e-bibliotek för alla.
Det jag själv funderar på är frågor som har med elförbrukning och resursanvändning att göra.
Eftersom vi tyvärr lever i tider då många goda ting har mindre goda bak- och skuggsidor tycker jag det kunde vara skäl att göra vissa utvärderingar. Klimatspörsmål och Rysslands blodiga och fega krig mot Ukraina har skakat om i energipolitik och energiproduktion jämte prissättningar.
Min nyfikenhet rör jämförelser mellan olika sätt att läsa och konsumera texter. Till exempel hushållsmaskiner har ”utrustats” med diverse energiklassifikationer. Varför kunde inte olika litteratur- och textformat/textlagringssätt ha motsvarande. Böcker, e-böcker lagrade på cd-skivor och strömmade e-böcker kräver olika mängder energi och resurser och det av olika slag.
Precis som ifråga om mycket annat handlar det om avvägningar och val. Å ena sidan ett jämlikare system, å andra sidan olika stora bördor för vår planet jämte växt-, djur- och människovärldar.
Så bästa planerare av Finlands nationella e-bibliotek: vilka uträkningar beträffande ekologiska aspekter har ni tagit i beaktande (om jag täcks och får fråga)? Vad kostar e-bibban med tanke på total elförbrukning, naturresurser för tillverkning av hela den apparatur – det vill säga inklusive användarnas – som krävs, jämfört med dito för produktion av ”gammaldags” pappersböcker? Jag tänker mig nämligen att ni nog har tänkt på aspekter som dessa.
Gunnar Högnäs, Åbo