Förening: Jehovas vittnens blodtransfusionsförbud riskerar liv

Jehovas vittnens förbud mot blodtransfusioner och andra blodprodukter som används inom hälsovården utgör en risk för medlemmarna i trossamfundet. Det uppger föreningen Uskontojen uhrien tuki (UUT).

Vägran att använda blodprodukter kan också hindra patienten från att komma i en operationskö och försvåra tillfrisknandet.

Blodvård delas upp i förbjudna och samvetsfrågor

Jehovas vittnen har vägrat blodtransfusioner sedan 1940-talet.
Förbudet motiveras med religiösa skäl. Jehovas vittnen anser att Gud uppmanat människor att undvika blod. Blodvård är indelad i totalt förbjudna former och former som man kan överväga.
Till de förbjudna formerna hör helblod, vissa bloddelar och vissa medicinska ingrepp till exempel blodgivning och återupptagning i den egna organismen.
Blodtransfusion mot sin vilja ses inte som en synd.
Jehovas vittnen vägrar inte all hälsovård utan kräver alternativa vårdformer.
Hälsovårdsproffsen anser att effektiva alternativa vårdformer inte alltid finns att tillgå.
Källa: Uskontojen uhrien tukis utredning1/2016
Föreningen, som hjälper personer som fallit offer för religioner, utredde effekterna av förbudet i Finland genom att göra en förfrågan bland läkare och ex-vittnen.
De sju överläkare som deltog i förfrågan sade att patienter som vägrat ta emot blodvård har dött.
– En blodsjukdomspatient dog av egen fri vilja eftersom personen i fråga inte ville fortsätta leva med hjälp av blodtransfusioner. På mitt eget sjukhus har dessutom minst två patienter dött på andra avdelningar när man inte kunnat ge dem blod, säger en hematolog som besvarat förfrågan anonymt.
Vägran att använda blodprodukter kan också hindra patienten från att komma i en operationskö och försvåra tillfrisknandet.
Blodprodukter används mycket i samband med födslar och krävande operationer samt vid vård i samband med olyckor och leukemi.
Jehovas vittnens informatör Veikko Leinonen säger att han finner påståendena som gjorts i utredningen "osanna".
– När Bibeln uppmanar en att undvika blod försöker var och en personligen agera i enlighet med det, säger han.

UUT: Tryck på att vägra

Vuxna har rätt att vägra medicinsk vård. UUT säger emellertid att Jehovas vittnens blodförbud inte kan ses som helt frivilligt, eftersom det är förknippat med social påtryckning. UUT uppger att medlemmarna tilldelas information som förringar riskerna med att vägra. Medlemmarna uppmuntras att skriva under och bära på sig en vårdvilja som förbjuder blodtransfusioner.
Jehovas vittnens informatör <b>Veikko Leinonen</b> säger att han finner påståendena som gjorts i utredningen "osanna".
Leinonen förnekar att församlingarna skulle utöva påtryck.
– Naturligtvis har vi gjort upp råd men det är upp till var och en att skriva under, säger han.
Flera av dem som svarade på förfrågan sade att de fruktat att blodförbudet kunde leda till döden.
Förbudet gäller även barn. Barnskyddslagen förbjuder emellertid att man vägrar barn livsviktig medicinsk vård.
De tidigare vittnena som svarade på förfrågan sade att barn från samfundet har omhändertagits för att garantera deras vård. De uppgav också att omhändertagandena kunnat vara en lättnad för familjerna.
35 ex-vittnen deltog i förfrågan. UUT uppger att det sammanlagt finns cirka 18 000 aktiva Jehovas vittnen i Finland.
ANDRA LÄSER