Betydligt färre drunknade 2022 än tidigare år

Enligt Finlands simundervisnings- och livräddningsförbund har antalet drunkningar minskat markant det senaste decenniet.

Finlands simundervisnings- och livräddningsförbund påminner om försiktighet när man rör sig ute på isen.
Jonatan Sparvjonatan.sparv@hbl.fi
06.01.2023 10:12 UPPDATERAD 06.01.2023 10:14
Antalet personer som drunknade förra året var betydligt färre än 2021, meddelar Finlands simundervisnings- och livräddningsförbund (FSL). I Finland drunknade 94 personer 2022 medan siffran var 157 året innan.
FSL presenterar även siffror som visar att antalet drunkningar har minskat det senaste decenniet. Mellan år 2000 och 2010 drunknade i genomsnitt 200 personer varje år. Under de senaste tio åren är antalet 147.
Uppgifterna som FSL har samlat in baserar sig på mediernas rapportering om drunkningsolyckor. De exakta siffrorna publiceras av Statistikcentralen i ett senare skede.
Enligt FSL:s uppgifter var 54 av de personer som drunknade 2022 män medan 8 var kvinnor. I 32 fall är könet okänt. De flesta drunkningarna inträffade på sommaren – 55 stycken. Uppskattningsvis 8 personer drunknade till följd av att de gick genom isen.
FSL påminner om vikten av att vara försiktig då man rör sig ute på isen. Instruktioner om hur du ska göra om du går genom isen hittas på förbundets webbplats.

ANDRA LÄSER