Katja Juhola forskar i friska samtal kring ekologisk ångest

För många är Katja Juhola från Svartå känd för sina växthus sprängfyllda med ekologiska örter, men utanför trädgårdssäsongen arbetar hon på en doktorsavhandling. Hon undersöker hur samtalskonst kan hjälpa forskare och konstnärer med olika synsätt att föra goda dialoger.

– Jag är en snabb, intensiv natur, säger Katja Juhola, som målar tavlor, gör videokonst, ordnar performanser, odlar örter, leder symposier och skriver avhandling om vartannat.
Annika Rentola
17.06.2021 12:00 UPPDATERAD 17.06.2021 13:29
Du vill stoppa gruvprojektet i vår hemby. Jag vill att arbetsmöjligheterna ska finnas kvar. Du säger att gruvverksamheten dödar en unik miljö. Jag svarar att familjers uppehälle hänger på att vi får inleda sprängningarna. Vad gör den västnyländska konstnären och doktoranden Katja Juhola? Jo, hon frågar oss om vi vill delta i ett symposium. Hon bjuder in forskare som kan tala om gruvor och naturvärden och konstnärer som ska arbeta tillsammans med oss. Sedan kanske vi dansar eller målar för att få fram vår syn. Så vill Juhola skapa dialog och medla.

ANDRA LÄSER