Långa köer hos Folkpensionsanstalten – epidemin fick ansökningarna att öka från några hundra till över 80 000

Coronaepidemin har lett till en rejäl ökning av ansökningar om dagpenning vid smittsam sjukdom. Folkpensionsanstalten har nu rekryterat 60 nya handläggare för att avveckla de långa köerna som uppstått.

Bild på Fpa:s webbsida.
SPT
07.06.2021 22:30 UPPDATERAD 07.06.2021 22:31
Folkpensionsanstalten meddelar att det förekommer långa köer i handläggningen av sjukdagpenning. Detta kan leda till att personer som ansökt om sjukdagpenning tvingas vänta längre än normalt innan ens ärende handläggs.
Folkpensionsanstaltens mål är att ansökningar i genomsnitt ska handläggas inom 21 dagar, men för tillfället är den genomsnittliga handläggningstiden uppe i 25 dagar.
Köerna gäller förutom sjukdagpenningen också ansökan om partiell sjukdagpenning och om dagpenning vid smittsam sjukdom.
"De sökande bör vara beredda på att handläggningen av en ansökan kan ta 10 till 40 dagar. För tillfället har vi cirka 55 000 ansökningar om sjukdagpenning och dagpenning vid smittsam sjukdom under behandling", säger förmånsdirektör Antti Jussila i ett pressmeddelande.

Coronaepidemin orsakade enorm ökning

Den största orsaken till köbildningen är att ansökningarna om dagpenning vid smittsam sjukdom ökat markant detta år.
Folkpensionsanstalten har i år redan tagit emot över 84 000 ansökningar om dagpenning vid smittsam sjukdom. Innan coronaepidemin uppgick ansökningarna till några hundra per år.
Nu har 60 nya sakkunniga rekryterats som ska ansvara för att handlägga ansökningarna om sjukdagpenning och dagpenning vid smittsam sjukdom. Målet är att köerna ska förkortas under de närmaste veckorna.
För tillfället kontaktar många Folkpensionsanstalten enbart för att kontrollera i vilket skede ens ansökan är. Folkpensionsanstalten påminner om att detta enkelt kan kontrolleras genom att logga in på deras nättjänst. Via nättjänsten hittas information om ansökan har kommit in eller avgjorts, när förmånen betalas och vilka förmåner personen i fråga senast har fått.

ANDRA LÄSER