Teknologiindustrin tror på lokala avtal

En förändring är på gång då det gäller arbetsmarknadsavtalens struktur, men just nu ser Teknologiindustrin inget behov av att frångå kollektivavtalen.

De flesta kurvor pekar fortfarande nedåt, konstaterar Teknologiindustrins chefsekonom Petteri Rautaporras.
Teknologiindustrin ska i början av nästa år förhandla lokalt om de lönejusteringar som ingår i de avtal som slöts i våras. De lokala förhandlingarna innebär att man kan diskutera läget på olika företag och lokalt se på vilket sätt man kan klara en svår vinter, hoppas Teknologiindustrins arbetsmarknadsdirektör Minna Helle.
– Vi slöt våra avtal precis innan coronakrisen slog till i våras och i de avtalen finns möjligheten att förhandla lokalt nästa år. Nu hoppas vi på ett samarbete med facket. Kan man komma överens om att hålla tillbaka nu kan man tro på att bättre tider väntar lite senare, säger Helle.
Enligt Helle har Teknologiindustrin inga planer på att just nu gå i Skogsindustrins fotspår och lämna kollektivavtalen eftersom vårens avtal ger möjlighet att förhandla även lokalt. Helle har tidigare talat om att eventuellt riva upp de avtal som finns, men inte heller det är nu aktuellt, försäkrar hon.
– Men vår färska översikt över hur det går för företag inom branschen visar ändå att många inte har råd med de löneförhöjningar på två procent som finns inskrivna i avtalen. De lokala avtalen behövs, början av nästa år blir ett test för hur de lokala förhandlingarna fungerar, säger hon.
Helle tror att en strukturell förändring av avtalssystemet är oundviklig, pressen på förändring växer hela tiden, understryker hon.
Utsikterna inom teknologiindustrin är allt annat än ljusa just nu. Även om vissa stora företag klarar sig hyfsat eller till och med bra är läget katastrofalt för de flesta små företag, omtalar Teknologiindustrins chefsekonom Petteri Rautaporras.
– Vi har sett en viss återhämtning på en del håll, men det är svårt att veta hur en accelererande pandemi påverkar ekonomierna i våra viktigaste exportländer, säger Rautaporras.
Han konstaterar att det visserligen just nu ser ut som om nedgången har mattats av, men att det är väldigt svårt att spå hur läget utvecklas framöver. Av de företag som deltagit i förbundets medlemsundersökning väntar sig närmare hälften att de fortfarande har de sämsta tiderna framför sig och alltså inte är på väg mot det bättre.
ANDRA LÄSER