Red ut först, reformera sedan

Det finns inte orsak att kopiera en estnisk modell för företagsbeskattningen.

På bilden gamla stan i Tallinn.

Den estniska modellen för företagsbeskattning har förts fram som föredömlig även i den finländska skattedebatten. I det estniska systemet betalar företagen inte skatt på den del av vinsten som stannar kvar i företaget och används för investeringar. I Sverige är en investeringsreservering i bruk, vilket betyder att 25 procent av vinsten kan öronmärkas för investeringar och användas inom sex år för att undgå beskattning.

HS berättade att Centern är på väg att ta upp en investeringsreservering som en skattelättnad för företagen redan i höstens budgetförhandlingar. Kritikstormen mot att skynda sig med en enskild skattereform blåser in från hela havet, från regeringspartner, den politiska oppositionen och ekonomiska forskningsinstitut.

Först lönar det sig att studera erfarenheterna i Estland. Där har skattemodellen tidigare lyckats rätt bra med att locka investeringar, men de har minskat då pengarna stannar kvar i de färdigt existerande sektorerna och i byggnader och maskiner, i stället för att kanaliseras till innovationer och nya företag.

Det lönar sig också att noga reda ut i hur hög grad bristen på investeringar kan bero på skattestrukturen. Då en stor del av företagen inte behöver använda hela sin produktionskapacitet för att svara på efterfrågan blir det i vart fall inte investeringar förrän efterfrågan ljusnar. Finansieringen är inte ett större problem.

Teknologiindustrin påstår att den estniska modellen kunde skapa upp till 21 000 arbetstillfällen i Finland. Men det är omöjligt att hävda att en viss skattereform ger si och så många jobb. Den kännbara sänkningen av samfundsskatten borde räcka som morot, och det går ännu inte att veta vilka dess effekter på sysselsättningen är.

Den som föreslår en skattereform som åtminstone på kort sikt ger ett gapande hål i statens skattekista måste också berätta hur det fylls igen. Med nya nedskärningar eller mera lån?

ANDRA LÄSER