Krönika: I penningknipa

I Sverige är det numera svårt att betala med kontanter, i Österrike föredrar man kontanter framför kort. Varför är det så här?

Euro (EUR) banknotes and coins, currency of European Union (EU) useful as a background
KrönikaMåns Nyberg
21.10.2022 07:30
Gradvisa förändringar i stadsbilden kan ske nästan obemärkt.
Man följer sina vardagsrutiner och rör sig i stan försjunken i egna tankar och bekymmer, tills man plötsligt en dag blir stående på en plats man gått förbi hundratals gånger, slagen av en vag känsla av att något inte är som det brukar vara.
Miljön är en annan än förr – har det fällts träd här, är det en butik som har försvunnit, fanns det inte en busshållplats just här? Ibland måste man fråga andra för att få bekräftat att något har hänt.

ANDRA LÄSER