5 000 dör i Helsingfors varje år – nu får de nytt hus

En vilsam och vacker plats utan yttre tecken på någon enskild tro ska bli det nya stället för helsingforsare att ta avsked av sina nära anhöriga på.

Enligt den preliminära tidtabellen kommer huset att byggas nästa höst och tas i bruk år 2025. Prislappen blir 10,5 miljoner euro.
Heidi Herrmannheidi.herrmann@hbl.fi
11.10.2022 05:01 UPPDATERAD 11.10.2022 13:45
Helsingfors stad planerar nya lokaler för avlidna. Det nya huset byggs vid Malms begravningsplats och kommer att ha nedkylda förvaringsplatser för 275 avlidna personer.
Hit ska döda personer från Helsingfors sjukhus, servicehem och vanliga hem transporteras så att nära anhöriga kan ta avsked före begravning eller kremering.
– Möjligheterna att ta avsked beror nu på hur det råkar se ut där personen har dött, konstaterar Kirsi Virtanen, projektledare på Helsingfors stadsmiljösektor.
År 2020 fanns det 298 nedkylningsplatser för avlidna i Helsingfors. Dessa ligger på sjukhus, seniorhem och servicehem. Lokalerna är otidsenliga och det går inte att ta avsked på ett värdigt sätt på alla dessa ställen, eller utföra olika ritualer som hör till vissa religioner, som till exempel tvagning, skriver stadsmiljösektorn i en behovsutredning.
Behovet av nya lokaler beror på att cirka 120 nedkylningsplatser kommer att försvinna i och med olika nybyggen.
Dessutom åldras Helsingfors befolkning. Enligt befolkningsprognoser dör drygt 5 000 personer per år i Helsingfors. År 2040 beräknas antalet avlidna vara över 6 300. Därtill dör alltfler hemma.

Fyra avskedsrum

Staden motiverar valet av platsen vid Malms begravningsplats med att den är lättillgänglig och ligger nära krematoriet. De fyra avskedsrummen ska vara vackra, vilsamma och neutrala, det vill säga utan uttryck för någon särskild religion.
– Helsingforsare har olika sätt att ta avsked på. Religionen kan vara närvarande i avskedet genom människorna och genom ritualerna, men den ska inte uppmärksammas i själva lokalen, säger projektledare Kirsi Virtanen.
De anhöriga kan till exempel göra tvagning, det vill säga tvätt av den avlidna, vilket hör till islam.
Rummen för förvaring och avsked blir åtskilda.
Ytorna ska vara enkla att rengöra och användningsområdet ställer krav såväl på ljussättning, ljudisolering och ventilation som på bevakning och nedkylning.
– En del utrymmen kan göras extra kalla, om avlidna personer behöver bevaras länge, säger Kirsi Virtanen.

Hur länge ska de avlidna bevaras här?

– Ur helsingforsarnas synvinkel är det förstås bäst ju snabbare den avlidna kan föras vidare, alltså till begravning eller jordfästning. Så att tiden här är så kort som möjligt och att det inte handlar om flera veckor.

ANDRA LÄSER