Strejken stänger skolor och daghem på tisdag – de här alternativen har föräldrarna

På fredagen stod det klart att kommunsektorns strejk bryter ut den 3 maj. 81  000 löntagare går ut i strejk. I många familjer funderar föräldrar nu över hur de ska ordna vardagen när daghem och skolor stänger. Ledigt utan lön är ett alternativ.

Från tisdag stänger daghem eller har begränsad öppethållning i tio kommuner när anställda går ut i strejk.
På tisdag går personal inom småbarnspedagogiken och lärare ut i strejk. Det sker i huvudstadsregionen och i bland annat Åbo och Tammerfors.

Strejk från 3 maj – det här påverkas

På fredagen stod det klart att kommunsektorns strejk bryter ut 3 maj och pågår till 9 maj. 81  000 löntagare går ut i strejk.
Bland annat skolor och daghem berörs, men också bland annat bibliotek och idrottsanläggningar stänger på många håll.
Tio städer omfattas: Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Åbo, Tammerfors, Jyväskylä, Kuopio, Uleåborg och Rovaniemi.
Kommunerna agerar på lite olika sätt under strejken, så här ser det ut i huvudstadsregionen:
Helsingfors kommer att ha ett visst antal daghem öppna. De som kommer först får plats. Grundskolorna stänger. I andra stadiet fortsätter studierna som självstudier.
I Esbo stänger daghemmen helt den första strejkdagen, från 4 maj är målet att ha en del daghem öppna med kortare öppettider. Grundskolorna är stängda. För gymnasiernas del blir det eventuellt en del närstudier men också distans- och självstudier.
Vandas besked är att en stor del av daghemmen håller stängt, men att strävan är att några enheter hålls öppna. Grundskolorna är stängda 3 maj. Beroende på hur personalläget ser ut kan det sedan hända att en del undervisning kan ordnas. Då kallar rektorerna in elever till skolan klassvis. På andra stadiet har man förberett planer för de olika skolorna.
Biblioteken stänger i de tre städerna och förfallodagen flyttas automatiskt framåt. Även städernas museer stänger i huvudsak. Många idrottsanläggningar stänger också.
I Helsingfors meddelar staden att social- och hälsovårdstjänster, som hemvården, familjearbetet eller missbrukarvården, kan påverkas.
I Vanda meddelar man att stadens telefontjänster har stängt under strejken, och undervisningen vid till exempel musikinstitutet, liksom också övrig ledd verksamhet inom kultur och idrott påverkas.
I Esbo uppmanar kunder att bereda sig på att till exempel tandhygienisttider och kundmöten inom sysselsättningstjänsten kan behöva flyttas.
Läget kan förändras också på kort varsel. Det lönar sig bland annat att följa med kommunernas webbsidor.
Coronapandemin har gett familjer och arbetsgivare en viss vana att hitta flexibla lösningar, men situationen nu är ändå exceptionell, säger Markus Äimälä, chefsjurist på Finlands näringsliv EK.
– Nu berörs alla som har små barn eller barn i lågstadieåldern på strejkorterna samtidigt, säger han.
Är ett barn sjukt har en anställd rätt att stanna hemma för att sköta barnet, om det är under 10 år. I de flesta kollektivavtal betalas lön för i regel maximalt fyra dagar.
Men eftersom det vid strejken inte handlar om vård av sjukt barn, om barnet är friskt, är ett annat alternativ mer sannolikt. Lagen ger rätt till "frånvaro av tvingande familjeskäl". Den ledigheten är ändå oavlönad.
– Möjligheten är tänkt att användas som ett sista alternativ om inga andra lösningar finns, säger Äimälä.
På frågan om arbetsgivaren kan ifrågasätta om det faktiskt inte finns andra möjligheter, säger Äimälä att han hoppas att det i så fall är mer av en diskussion och ett bollande av idéer. Det ska inte handla om ett korsförhör, menar han.
Läs också: Skolor och daghem förbereder sig på att stänga – Drumsöföräldrar kallar in mormor och farfar
Möjligt är också att använda semesterdagar för att stanna hemma, men det är inget som arbetsgivaren kan kräva att man gör på kort varsel. Han betonar att samma regler som normalt gäller för att meddela om eller bevilja semester.
Detsamma gäller vid skiftesbyten. Arbetsgivaren kan inte tvinga en anställd att ta ett annat arbetspass för att kunna pussla med barnen, men för den anställda kan det vara en möjlighet.
Markus Äimälä säger sig vara övertygad om att man på många arbetsplatser funderar på olika lösningar. Går det att ha med sig barnen till kontoret, fungerar distansarbete? Det här är möjligt bara i en del arbetsuppgifter.
En del företag erbjuder sina anställda barnvakt när barnet är sjukt, och det kan vara aktuellt också nu. Frågan är ändå om de tjänsterna räcker till då efterfrågan samtidigt kan vara stor.
Kommunerna i huvudstadsregionen har meddelat att ingen avgift uppbärs för de dagar då barnen inte deltar i småbarnspedagogiken. Bland annat Esbo stad räknar med att en del tjänster kommer att påverkas, eftersom anställda behöver stanna hemma för att ta hand om sina barn, då daghem och skolor är stängda.
Läs också: Dagvårdschef: "Vi kan inte fråga vem som kommer att strejka – men vi frågar hur många som kommer att jobba"
ANDRA LÄSER