Idrottssamfunden sågar regeringens exitstrategi – "Helt oacceptabelt"

Olympiska kommittén med sina 119 medlemsorganisationer riktar kraftig kritik mot regeringens plan för att häva covidbegränsningarna i Finland. "Det är orimligt att en vuxen kan gå till krogen, men en trettonåring inte kan gå till en idrottsklubb", säger kommitténs vd Mikko Salonen.

Barn under Kieppis och Suomen taitovoimisteluklubis gymnastikträningar i Tölö idrottshall. Arkivbild.
Regeringens förslag till exitstrategi har väckt förvåning i idrottskretsarna. Enligt strategin ska bland annat restauranger, barer och kaféer öppna redan i april med vissa begränsningar. Statsminister Sanna Marin (SDP) sade nyligen att restaurangerna kan öppna 19 april. Däremot får exempelvis unga i åldern 13-19 år inte delta i träningar inomhus förrän tidigast i augusti.
– Vi vill inte skapa motsättningar, men vi anser att det är helt orimligt att en vuxen kan gå till krogen, medan en trettonåring inte kan gå till en idrottsklubb, säger olympiska kommitténs vd Mikko Salonen.
Precis som HBL berättade nyligen har grenförbunden tappat tiotusentals barn och unga. I synnerhet i lagsporter som spelas under vintern har många förlorat motivationen, då i praktiken två säsonger gått förlorade. Även i fotboll har antalet licensspelare minskat med 18,9 procent i januari-mars.

Unga först i andra skedet

I praktiken har det varit möjligt för barn under tolv år att delta i fritidsverksamhet inomhus sedan i februari. I huvudstadsregionen har också unga i åldern 13-19 år har kunnat delta i gruppträning utomhus i huvudstadsregionen. Enligt regeringens föreslagna exitstrategi är det dock först i maj i det andra exitskedet som hobbyverksamheten för barn och unga stegvis kan öppnas upp – trots att det i förslaget till exitstrategi står att "avsikten är att först avveckla de restriktionerna som gäller barn och unga".
– Hobbyverksamheten för barn och unga borde kunna återupptas i april i samband med det första skedet av exitstrategin, då man också börjar lätta på begränsningarna för restaurangerna. Om exitstrategin genomförs som regeringen föreslagit kommer det bara att kumulera de negativa följderna och ytterligare försvaga ungdomarnas välbefinnande, säger Salonen.

Eget förslag

Olympiska kommittén och dess medlemsföreningar lägger nu fram ett eget förslag till tidtabell för att öppna upp begränsningarna som gäller fritidsverksamheten. Enligt förslaget borde det redan vara fritt fram att ordna idrottsverksamhet, både inomhus och utomhus, för barn födda 2008 eller senare. Unga, födda 2001-2007, borde få inleda träning i grupp utomhus i april. I början av maj skulle det också bli tillåtet att träna inomhus samt tävla och spela utomhus för unga i åldern 13-19 år. Mot slutet av maj skulle tonåringarna också få spela och tävla inomhus.
Olympiska kommittén hänvisar bland annat till toppforskningsinstitutet Kihus undersökning, som visade att det har varit relativt få fall av covid-19 i idrottsföreningarnas verksamhet. Sjukvårdsdistrikten har dragit samma slutsats.
– Motions- och idrottssamfundet har agerat ansvarsfullt och följt myndigheternas direktiv i kampen mot coronaepidemin. Under det senaste dryga året har grenarna skapat ett tryggt ramverk för att träna och tävla. Det har varit relativt få fall av corona, exponeringssituationer och karantänåtgärder i idrottsföreningsverksamheten, säger Salonen.

Vuxna får vänta länge

Enligt regeringens förslag till exitstrategi skulle vuxna få träna i grupp utomhus i juni. Först i juli skulle det kunna bli aktuellt med matcher och tävlingar utomhus. Men tidigast i augusti skulle vuxna få träna i grupp inomhus. I det skedet har restaurangerna varit öppna i fyra månader, bibliotek och muséer varit öppna i tre månader, och den inre gränsbevakningen avskaffats två månader tidigare.
– Olympiska kommittén och dess medlemsorganisationer anser att exitstrategins tidtabell för att öppna upp gruppverksamheten för vuxna är helt oacceptabel, står det i Olympiska kommitténs förslag, som undertecknats av alla 119 medlemsföreningar.
Olympiska kommittén hänvisar bland annat till UKK-institutets uträkning som visar att bristen på motion kostar samhället 3 miljarder euro om året. Bara en femtedel av alla vuxna i Finland rör på sig tillräckligt.
Det går fortfarande att ta ställning till regeringens förslag till exitstrategi på sajten dinasikt.fi.

ANDRA LÄSER