Mindre, inte mera sprit

Krigstiden försvårade smuggling och bristen på spannmål gjorda att hembränning förekom endast i begränsad utsträckning.

19.05.2020 20:15
HBL:s läsvärda historiepod (15.5) handlade om förbudslagen. Där finns en detalj som tarvar noggrannare analys, nämligen alkoholförbrukningen före och efter förbudslagstiden.
Författarna låter förstå att alkoholförbrukningen ”nästan tredubblades” under förbudstiden. Professorn i socialhistoria Matti Peltonen uppges som en av källorna. Samma professor framhöll ändå i en artikel på Yle (2012) att alkoholkonsumtionen under förbudstiden var ungefär densamma som strax före första världskriget, knappa två liter ren alkohol per invånare och år. Men under kriget sjönk förbrukningen till en halv liter, alltså en tredjedel av den tidigare konsumtionen. Krigstiden försvårade smuggling och bristen på spannmål gjorda att hembränning förekom endast i begränsad utsträckning.
Vissa politiker utnyttjar den här seglivade myten att alkoholförbrukningen steg till mångfaldiga nivåer under förbudstiden till att kräva fri narkotika- och snusförsäljning.

Göran Lindén,

medicine licentiat, Helsingfors

ANDRA LÄSER