Centralparkens granar angripna, avverkning kan bli en säkerhetsåtgärd

Granbarkborren har skadat granbeståndet i slutet av Tunnbandsstigen i Håkansåker. Bild: Mikko Vuohelainen/Stara

Omkring 300 granar har dött och många till är i dåligt skick sedan de angripits av skadeinsekter och parasiter i Centralparken i Helsingfors. En lösning kunde vara att gallra skogen, säger en konsult som staden anlitar.

De senaste åren har två granskogspartier i Centralparken angripits av skadeinsekter. Granbarkborren, en liten skalbagge, har dödat över 200 granar i Svedängen och drygt 100 i Månsas, uppger staden.

I sommar ska Samuli Junttila, forskare vid Helsingfors universitet och konsult vid Oula Consulting, undersöka granarnas tillstånd i ytterligare fyra områden på 20 hektar. Det gäller ett blivande naturskyddsområde i Tomtbacka och ett skogsparti intill Håkansåker i parkens norra del samt två områden i närheten av Månsas friluftsstuga.

– Det finns större partier med skadade och döda granar på alla de här områdena. Det verkar som att granbarkborren har dödat träden, men många av dem har försvagats av en svampinfektion redan före det, säger Junttila.

Det är svampen Heterobasidion parviporum som angripit granarna. Den infekterar rötterna och försvagar träden. Då blir de ett lätt och attraktivt byte för granbarkborren vars larver livnär sig på näringen under barken och försvårar för trädet att uppta näring och vatten.

Varmare klimat underlättar för granbarkborren, precis som de utbredda svampinfektionerna. Det hotar Centralparkens träd och områdets natur- och rekreationsvärde, uppger staden.

När träden har dött lämnar granbarkborren dem. Död ved gynnar naturens mångfald och skogens naturvärden, men finns det för mycket av samma vara kan rekreationsvärdet äventyras, anser Samuli Junttila.

– För mycket döda träd kan utgöra en risk på populära friluftsområden även om de inte faller bums. Staden måste säkert beakta säkerheten också, säger han.

Kunde man fälla de träd som står nära promenadvägarna och låta resten stå döda?

– Det kunde vara en lösning, men om det blir riktigt mycket av dem kan det försvåra för folk att röra sig i skogen.

Samuli Junttila säger att en stor del av Centralparkens granar ser ut att ha drabbats av svampinfektionen. Det är för att deras rötter löper nära markskiktet och utsätts för slitage. Då kommer svampen åt att angripa rötterna.

– Jag har inte studerat hela Centralparken, men i de norra delarna ser jag att det finns gott om försvagade träd. Där finns en potentiell risk för större skogsskador.

Junttila säger att det är svårt att avgöra vad som vore vettigast.

– Vill man bevara rekreationsvärdet kan man knappast avverka särskilt mycket, men man kunde överväga att gallra trädbeståndet en aning för bättre livskraft hos de träd man lämnar kvar. Ju livskraftigare träd desto bättre står de emot skadegörare.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning