Förslaget att frångå allmänbindande kollektivavtal delar det politiska fältet

Centralhandelskammaren vill ge arbetstagarna större möjlighet att ingå lokala avtal om sina arbetsvillkor. Bild: SPT/Linnea de la Chapelle

Centralhandelskammaren föreslår att arbetstagare skulle få ingå arbetsvillkor som strider mot de allmänt bindande kollektivavtalen. I HBL:s valkompass är allmänbindande arbetsvillkor något som delar partifältet.

Centralhandelskammaren föreslår att arbetstagare skulle få avtala om löner och semestrar utan hänsyn till bindande kollektivavtal. Centralhandelskammarens vd Juho Romakkaniemi säger i ett pressmeddelande att det behövs flexibilitet på arbetsmarknaden för att höja Finlands sysselsättningsgrad.

– Allmänt bindande kollektivavtal skulle också i fortsättningen vara en bra grund för arbetsvillkoren, säger Romakkaniemi i pressmeddelandet.

Han säger att Centralhandelskammarens förslag kombinerar det bästa av två världar. Enligt förlaget skulle allmänt bindande kollektivavtal gälla ifall man på arbetsplatsen inte har avtalat om något annat.

Det skulle till exempel bli möjligt att man på något företag gör kortare arbetsdagar genom att minska antalet semesterdagar, eller vice versa. Enligt Centralhandelskammaren är det viktigt att arbetstagare bransch- och företagsspecifikt har möjlighet att organisera sig och ingå lokala avtal.

Företagarna i Finland stöder Centralhandelskammarens förslag till fullo.

– Det här är ett viktigt förslag, eftersom kollektivavtal i många branscher ses som en börda i stället för en möjliggörare. Visst finns det kollektivavtal som ger flexibilitet, men de är för få, säger Mikael Pentikäinen, vd för Företagarna i Finland, i ett pressmeddelande.

Tjänstemannacentralen STTK anser också att avtalssystemet måste utvecklas för att motsvara de förändringar som har skett på arbetsmarknaden. Men organisationen kräver att minimivillkoren tryggas.

– Det är uttryckligen bindande kollektivavtal som säkerställer miniminivån på arbetsvillkoren, säger STTK:s intressebevakningschef Katarina Murto i ett pressmeddelande.

Majoriteten av riksdagsledamöterna vill att kollektivavtal ska vara bindande. Det framgår av en enkät som STTK har låtit göra.

SAK:s ordförande Jarkko Eloranta är inne på samma linje. Han säger att Centralhandelskammarens förslag skulle kunna leda till att vissa företag betalar en spottstyver till sina arbetstagare, och att det skulle innebära en ohållbar situation för många finländska företag som skulle ställas inför att konkurrera med mycket billiga gästarbetare.

Eloranta befarar att det blir ett race mot bottnen. Det finns inte en minimilön i lagen.

– Vilken förhandlingsposition om lönen har till exempel en städare, lagerarbetare eller närvårdare, om arbetsgivaren inte hör till ett arbetsgivarförbund och inte vill följa kollektivavtalet?

HBL:s valkompass: Frågan delar partifältet

I HBL:s valkompass ställdes frågan om man bör frångå allmänbindande kollektivavtal i framtiden. Inget parti är helt av samma åsikt. Tre partier instämmer delvis – Samlingspartiet, Blå framtid och Kristdemokraterna.

Resten är helt eller delvis emot.

Samlingspartiet skriver att partiet vill "främja lokala avtal, vilket innebär att göra de allmänt bindande kollektivavtalen mer flexibla. Kollektivavtalen skulle definiera minimivillkoren och förbli fortfarande som planlösning, men i de företag där det finns ett starkt förtroende mellan arbetsgivaren och arbetstagaren skulle det vara möjligt att avvika från villkoren i avtalet, om det råder samförstånd mellan parterna."

SDP, De gröna, Vänsterförbundet och Sannfinländarna är helt emot att slopa allmänbindande kollektivavtal, enligt HBL:s valkompass. De gröna svarar att systemet garanterar att det inte uppstår två olika arbetsmarknader – "en där man tillämpar villkoren i arbetsavtalen, och en där man kan avvika från löner, arbetsvillkor och arbetarskydd."

Sannfinländarna anser att det är i företagens intresse att bevara arbetsfreden. "Om man bröt upp de allmänbindande avtalen skulle man komma överens om arbetsfreden inom varje företag enskilt. Det skulle leda till ständiga strejkvågor", skriver Sannfinländarna i Valkompassen.

Centern och SFP är också delvis emot att slopa allmänbindande avtal.

"Vi behöver se mera lokala avtal i Finland och mer flexibilitet på arbetsmarknaden, men det är inte realistiskt att tänka sig att allmänbindande kollektivavtal skulle slopas", svarar Svenska Folkpartiet.

Läs mer: Här ser du alla partiers egna svar på frågorna i Valkompassen

I praktiken finns det skillnader mellan hur man bestämmer sig för att utöka lokala avtal inom företagen. I dagsläget har företag som hör till arbetsgivarförbund större möjligheter att förhandla om lokala avvikelser, medan de som inte hör till arbetsgivarförbunden inte kommer åt dem.

För dem som vill upprätthålla de allmänbindande kollektivavtalen har det varit ett argument att se till att så många företag som möjligt är organiserade i arbetsgivarförbund. Det krävs nämligen att minst hälften av personalen i en bransch ska finnas i organiserade företag för att ett kollektivavtal ska kunna klassas som allmänbindande.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning