Vårdministrarna vill se personalkvot i äldrevården – Samlingspartiet: "Decimaler hjälper inte"

För att det inte ska finnas en enda enhet där rekommendationen underskrids anser Centerns Annika Saarikko att det är dags att införa lag. Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Centern stannar i sitt familjepolitiska program för att det behövs en lagstadgad personaldimensionering i äldreomsorgen.

Centern familjeprogram omfattar allt från barnfamiljer och ensamboende till äldrevården.

I samband med programmet tog partiet ställning för att skriva in personaldimensionering i äldrevården i lagen.

Ämnet är aktuellt efter nyheterna om brister i äldreomsorgen hos bland annat Esperi Care, och vårdfacket Supers utredning om att de vårdare som uppges finnas på arbetslistorna inte nödvändigtvis existerar.

I nuläget finns enbart en rekommendation om att personaldimensioneringen ska vara 0,5 vårdare per klient. Det har också debatterats vilka personalgrupper som ska räknas in.

Regeringens båda vårdministrar tog ställning för lagstadgad personalmängd på torsdagen.

Omsorgsminister Annika Saarikko (C) har tidigare varit tveksam till att slå fast siffror för personaldimensioneringen, men nu säger hon att det är dags.

– Rekommendationen har varit ett steg i rätt riktning, säger hon men räknar upp två problem:

– För det första baserar det sig på vad som rapporteras, vilket inte behöver vara det förverkligade antalet, och för det andra finns det nu också platser där genomsnittet underskrids. För att det inte ska finnas en enda enhet där rekommendationen underskrids anser Centern att det är dags att införa lag.

Att siffran 0,7 är klart högre än rekommendationen på 0,5 motiverar Saarikko med att det i dagsläget är helt andra typer av äldre som vårdas, eftersom många bott längre hemma. Det är alltså fråga om äldre i sämre skick.

Saarikko hoppas också att en lag skulle göra det tryggare att söka sig till branschen, och att äldrevården ska vara en lockande bransch för motiverade arbetstagare.

Saarikko har bjudit in representanter för vårdbranschen till ett möte på fredagen i Ständerhuset, för att diskutera läget i äldreomsorgen.

"Jag kastar ut en utmaning till alla kommunala beslutsfattare här i salen. Har ni sett på kvaliteten i de avtal ni gjort med vårdaktörer, eller har ni stirrat på priset?" - Annika Saarikko (C)

Prislappen för Centerns förslag är ännu inte klar, men den rör sig kring 50 miljoner euro. Då skulle det vara fråga om en personalökning i hela landet på 1 600 personer.

Kännbara sanktioner föreslås

Social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila (Blå) stöder också en lagstadgad personaldimensionering, och säger att Blå framtid är berett att höja rekommendationen till 0,7. Hon betonar ändå att det verkliga behovet är varierande beroende på i vilket skick klienterna är, och att en lag kan bli en död bokstav om dimensioneringen bara baserar sig på planerade arbetslistor.

En lagstadgad dimensionering hjälper inte, om det inte i praktiken finns tillräckligt med vårdare på ett skift. Som tidigare sjukvårdare vet jag hur varierande vårdbehovet är, skriver Mattila i ett pressmeddelande.

Hon anser också att det behövs sanktioner.

Samlingspartiets ordförande, finansminister Petteri Orpo har inte velat binda sig vid en enskild siffra, utan påminner om att vårdexperter påpekat att behovet kan variera stort.

– En människa är inte en decimal. Samlingspartiet vill skärpa lagen så, att antalet vårdare alltid baserar sig på det individuella vårdbehovet. En ensidig siffra i lagen garanterar inte kvaliteten och hindrar inte brister, skriver Orpo.

"Skulle en decimal hjälpa mot att det inte sker några försummelser i framtiden? Vi vill alla att det ska finnas tillräckligt med vårdare. Borde vi då låta en parlamentarisk grupp bereda en modell där vårdbehovet är det centrala – inte decimalerna." – Petteri Orpo (Saml)

Också Orpo betonar att det behövs "kännbara sanktioner" mot vårdproducenter som inte levererar den vård man avtalat om. Han har föreslagit att uppdagade brister skulle kunna ge rätt att avbryta avtalet med vårdproducenten och få ersättning.

– Samlingspartiet accepterar inte att företag gör vinst genom att pruta på äldrevården, sade Orpo på frågetimmen i riksdagen på torsdagen.

Oppositionen: Lagförslag snabbt

SDP och Sannfinländarna krävde på riksdagens frågetimme att regeringen ska hämta ett lagförslag till riksdagen, och en tilläggsbudget, redan under den här valperioden.

"Rekommendationer räcker inte som grund i vårt samhälle: Hur fort får jag köra bil - här är en rekommendation. Hur mycket ska jag betala skatt - här är en rekommendation." - Leena Meri (Sannf)

Saarikko ser det inte som realistiskt med tanke på tidtabellen, och påpekar att riksdagen själv uppmanat regeringen att hämta de lagförslag som ska hinna bli klara redan före den 5 december i fjol. Saarikko säger att man nu bör fokusera på att få vårdreformen klar.

– Dessutom ska lagberedning göras ordentligt, säger Saarikko.

Finansminister Orpo föreslår att man i stället inleder ett parlamentariskt samarbete för bilda en grund som man kan bygga vidare på i regeringsförhandlingarna, oberoende av vilket parti som sitter där.

"Övervakningen kommer inte satt bli bättre med vårdreformen. Den baserar sig fortfarande på företagens självövervakning. Dessutom blir det fler privata aktörer att övervaka." - Li Andersson (VF)

SFP:s Anna-Maja Henriksson frågade om resurserna för övervakning är tillräckliga, och hänvisade till sin beräkning att det är omkring 25 årsverken som ska sköta övervakningen av äldre, medan det är 60 årsverken som övervakat djurskyddet.

Saarikko säger att hon är beredd att ta upp resursfrågan inom regeringen.

Artikeln har uppdaterats med social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila, finansminister Petteri Orpo och debatten under riksdagens frågetimme.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning