Centerns Kaikkonen vill införa hårdare straff för vårdförsummelser

Centerns Antti Kaikkonen anser att de brister inom vården som nu kommit fram genast borde genomgå en specialgranskning och att det är bolagen som borde ansvara för kostnaderna. Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

Ordföranden för Centerns riksdagsgrupp Antti Kaikkonen vill utreda om man kunde införa samfundsbot och ett tillfälligt förbud mot vinstutdelning för de vårdbolag som grovt försummat sin omsorgsplikt.

Antti Kaikkonen anser att de brister inom vården som nu kommit fram genast borde genomgå en specialgranskning och att det är bolagen som borde ansvara för kostnaderna.

Kaikkonen konstaterar att den lista på 25 förbättringsåtgärder som omsorgsminister Annika Saarikko (C) kom överens om med centrala aktörer inom vårdbranschen, och som de förband sig vid att följa, kanske inte räcker.

Kaikkonen anser att justitieminister Antti Häkkänen (Saml) snabbt borde skrida till åtgärder och låta utreda de lagförändringar som behövs för detta.

– Företag som agerat grovt vårdslöst borde också bära ansvar för den skada de orsakat när det gäller vårdbranschens popularitet som arbetsplats, säger Kaikkonen i ett pressmeddelande.

Enligt Kaikkonen verkar det som att företagen tagit en stor risk i sin vinstökning på bekostnad av en mänsklig och kvalitativ vård.

– Det här är inte godtagbart. Dessutom måste man fråga sig om handikapptjänsterna präglas av samma sak, konstaterar Kaikkonen.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46