Centerns basinkomst inte till för alla

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen och Centerns vice ordförande Katri Kulmuni presenterade Centerns modell för basskyddet. Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

Centerns modell för basinkomsten går ut på att slå samman grundtrygghetsförmånerna till ett och samma skydd och att endast låginkomsttagare är berättigade till förmånen.

Centern presenterade på torsdagen sin modell inför socialskyddsreformen. Det har rått delade meningar inom partiet huruvida basinkomsten ska vara villkorlig eller inte. Centern har länge talat om ett universellt, villkorslöst stöd, medan statsminister Juha Sipilä har flaggat för basinkomst som kräver motprestation. Hans modell vann gehör inom partiet.

– Vår modell förenklar och sammanför grundläggande bidrag av samma storlek och garanterar att det i alla situationer är ekonomiskt lönsamt att ta emot jobb, säger Centerns vice ordförande Katri Kulmuni, som har lett partiets arbete med basinkomsten.

Förmån på 550-650 euro

Arbetsmarknadsstödet, grunddagpenningen, minimisjukvårdspenningen, moderskaps- faderskaps- och föräldrapenningen och det grundläggande utkomststödet skulle alltså förenas till ett och samma bidrag i Centerns förslag. Skattefritt skulle basinkomsten enligt Kulmuni vara kring 550-650 euro i månaden.

Med basinkomst avser man oftast ett stöd som inte kräver motprestation utan är universellt. Till exempel Vänsterförbundet flaggar för basinkomst.

– Vår basinkomst kräver endast att man är låginkomsttagare. Det är inte frågan om en klassisk basinkomst som automatiskt betalas till alla, säger Kulmuni.

I Centerns modell måste förmånstagaren först själv ansöka om basinkomsten och stödet skulle kräva en motprestation som innebär att man är tillgänglig på arbetsmarknaden.

Service från en och samma lucka

Modellen innehåller också element av negativ inkomstskatt. Centern lovar att den som får basinkomst alltid får en skälig summa i handen av det hen tjänar vid sidan om. Man ska dessutom kunna uppskatta inkomsten på förhand. Åtminstone 40 procent av det som tjänas på tilläggsinkomster ska man få i handen. Basinkomsten skulle minska lineärt när inkomsterna ökar för att till slut upphöra när inkomsterna når en viss nivå.

Om en arbetslös inte uppfyller de krav som ställs kan stödet ändå skäras ned. Tanken är att man genom det nationella inkomstregistret i realtid ska kunna se hur mycket förmåner och andra inkomster personen har. Servicen ska också enligt Centerns modell kunna hämtas från en och samma lucka.

– Servicen ska vara personlig. På det sättet kan klienten själv bättre delta i planeringen av servicen och besluten som berör dem själva, säger Kulmuni.

Centerns mål är att modellen ska beredas parlamentariskt och testas grundligt. Socialskyddsreformen borde enligt Centern genomföras under flera valperioder.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning