Centern vill se minst en vårdcentral i varje kommun

Centerns ordförande Annika Saarikko har ännu inte meddelat ifall hon ställer upp i valet. Arkivbild. Bild: Sofia Westerholm/SPT

I slutet av januari ordnas Finlands första välfärdsområdesval. Centern presenterade sitt program inför valet på måndagen.

Centerns mål i det kommande välfärdsområdesvalet är att majoriteten av välfärdsområdena i framtiden ska ledas av Centern.

Partiet publicerade sitt program för välfärdsområdesvalet på måndagen.

Centern vill bland annat se att varje kommun i framtiden ska ha minst en vårdcentral som erbjuder hjälp snabbt. Vårdbehövande måste enligt partiet ledas till den rätta vården genom ett enda kontaktförsök.

Partiet anser också att vårdpersonalens välbefinnande måste förbättras.

Trots att 21 välfärdsområden bildas i samband med social- och hälsovårdsreformen anser Centern att närheten till service fortfarande måste garanteras på alla håll.

Också räddningsverkens roll lyfts fram i programmet. Partiet anser att avtalsbrandkårernas verksamhet måste garanteras i samband med reformen, och att inte en enda brandstation får läggas ner.

Helsingforsbor får inte rösta

Finland går till sitt första nationella välfärdsområdesval den 23 januari 2022. Valet ordnas i alla kommuner på fastlandet förutom Helsingfors.

Enligt vårdreformen ska Helsingfors stad fortsättningsvis ha kvar ansvaret för att ordna de egna social- och hälsovårdstjänsterna, medan ansvaret i de övriga fastlandskommunerna övergår till de nya så kallade välfärdsområdena.

I framtiden kommer välfärdsområdesvalet att ordnas i samband med kommunalvalet. Finlands senaste kommunalval ordnades i början av juni. Eftersom vårdreformen fick grönt ljus i riksdagen först i slutet av juni var det inte möjligt att ordna det första välfärdsområdesvalet i samband med kommunalvalet.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning