Centern ställer ultimatum på SDP och slår tillbaka mot De gröna: Våra synpunkter är ingen teater

Centerns ordförande Annika Saarikko säger att hennes parti är en brobyggare i finländsk politik, men ställer ultimatum på SDP. Bild: Jussi Nukari/Lehtikuva

Centern kräver att statsministerpartiet SDP backar från sitt kompromissförslag i halvtidsöverläggningarna. Hela regeringens framtid kan hänga på några hundra miljoner euro, en droppe i det svallande skuldhavet.

Partiordförande Annika Saarikko målar bilden av Centern som det enda riktigt ansvarsfulla regeringspartiet under Centerns partifullmäktige på lördagen. Samtidigt avfärdar hon De grönas kritik mot att Centern spelar teater.

– Det är lätt att tänka att den andra parten har totalt fel, men det bli ingenting av politiken om man inte respekterar andra. Centern har rätt till sina synpunkter. Det är inte teater, säger hon.

Allt detta syftar på regeringens avbrutna halvtidsöverläggningar. De strandade på fredagen efter meningsskiljaktigheter kring i vilken takt Finlands skuldsättning ska hejdas när nationen går in för återuppbyggnad efter coronakrisen. I grund och botten handlar det om några hundra miljoner mer eller mindre i en skuldsättningstakt på flera miljarder, men det har gått mycken politisk prestige i frågan.

Därför har frågan svällt över breddarna. En kollaps i halvtidsöverläggningarna vore liktydig med en fullskalig regeringskris precis inför kommunalvalet.

– Läget är allvarligt. Centern är ett lösningsinriktat parti och vi vill fortsätta förhandla, säger Saarikko till pressen, men vill inte förutspå utgången.

Hon menar att regeringen måste finna en samsyn kring de stora riktlinjerna för hur återuppbyggnaden ska finansieras – med mer jobb, inte med lån.

– En regering som inte kan ta beslut om ekonomihushållningen kan inte heller sköta resten av sitt jobb, säger hon.

Saarikko hävdar inför sina egna att Centern är det ena partiet som "utan att titta ut genom fönstret" är berett att tala om behovet av att hejda skuldsättningen.

– Fastän folk har annat att tänka på när samhället precis ska resa sig ur coronakrisen är många finländare oroliga för skuldsättningen. Det är ett sundhetstecken. Så här stora skulder kan man inte ta med en axelryckning, även om coronaepidemin är orsaken, säger hon.

Saarikko betonar att Finland måste hejda skuldsättningstakten för att inte skjuta problemen på kommande generationer. Hennes budskap är att regeringen måste skapa förutsättningar för fler jobb, eftersom Finlands ekonomi måste växa sig ur skuldspiralen.

– Vi kan inte lösa de strukturella problemen genom att ta mer lån.

850 miljoner för mycket

Annika Saarikko säger att förmågan att hålla sig till överenskommelser är en typiskt finländsk dygd. På det sättet kritiserar hon statsminister Sanna Marins (SDP) kompromissförslag att tänja på budgetramen för år 2023 med 850 miljoner euro.

I Finansministeriets kalkyler förväntas Finlands skuldsättning öka med strax över 6 miljarder det året, men Centern verkar vara alltmer beredd att fälla regeringen för Marins föreslagna tillskott på 0,85 miljarder.

– Vi håller fast vid överenskommelser. Finländarna är sådana, de håller fast vid överenskommelser. Det är en hederssak för Centern att vi håller fast vid regeringsprogrammet, säger Saarikko.

Hon nämner inget om att Centern själv vill frångå regeringens överenskommelse om beskattningen av torven.

Saarikko tar också upp en annan form av "skuldsättning" som hon säger sig ha grunnat mycket på under de senaste dagarna, och avser en brist på respekt. Hon beskriver Centern som en traditionell brobyggare mellan höger och vänster, ett parti som regerat framgångsrikt i olika koalitioner också trots hårda duster.

– Vi har haft stora gräl förut, men SDP har brukat ha för vana att hålla sig till överenskommelser. Det är så vi har byggt Finland tillsammans. Ska det lyckas nu också?

Den retoriska frågan kan tolkas som ett ultimatum: Fortsatt regeringssamarbete beror på SDP:s kompromissvilja, inte på Centerns. Saarikko noterar visserligen att många har frågat sig om inte Centern kunde ge efter.

– Nej, inte nu, säger hon inför partifullmäktige.

SDP: Vi delar oron

På Twitter backar otaliga röster från Samlingspartiet upp Centerns linje. På presskonferensen frågar HBL Saarikko var Centern nu bygger sina broar, inom regeringen eller mellan regeringen och oppositionen.

– Vi bygger broar mellan regeringen och de finländare som är oroliga för det här landets skuldsättning. Det är den viktigaste bron vi vill stärka, säger hon.

Ni förväntar er att andra ska komma Centern till mötes, men har ni själva kompromissberedskap?

– Ja, men en värdering som är central för oss handlar om rättvisa över generationer. Här behöver vi staka ut en väg ur skuldsättningen.

På en annan fråga om Centern kan acceptera Marins förslag att tänja på budgetramen med 900 miljoner 2022 men inte med 850 miljoner 2023 svarar Saarikko att eftervården av krisen kommer att behöva extra pengar 2022, men att man måste återgå till normal hushållning 2023.

– Det måste man också för att nästa regering ska ha rent bord.

SDP:s vice ordförande Matias Mäkynen säger i ett uttalande att SDP delar Centerns oro för de offentliga finansernas håller och barhet, att skuldbördan i relation till bnp måste stabiliseras.

"De meningsskiljaktigheter som kommit fram i överläggningarna handlar om betoningar. Även om Centern betonar en snabb återgång till den utgiftsnivå vi var överens om före coronakrisen medan SDP betonar åtgärder som hjälper Finland att ta för sig av den globala tillväxten betyder det inte att SDP inte vore oroat för hållbarheten eller Centern för tillväxten. De här åsikterna måste sammanjämkas", säger Mäkynen.

Sanna Marin skulle på lördagen diskutera bilateralt med de andra regeringspartiernas ordförande och sedan bjuda in alla fyra till för fortsatta överläggningar på söndag.

– Vi är beredda att fortsätta förhandla när inbjudan kommer, säger Saarikko.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning