Centern: Språkfrågan ett särdrag i Österbotten

De österbottniska kommunerna och Österbottens förbund betalade för en förstasidesannons i tidningen Helsingin Sanomat. Bild: Lehtikuva/Ritva Siltalahti

Vad säger riksdagens grundlagsutskott om jourreformen? Det sitter såväl regerings- som oppositionspartier och väntar på.

På måndagen ville de österbottniska kommunerna och Österbottens förbund sätta press på landets beslutsfattare med en förstasidesannons i tidningen Helsingin Sanomat. De vill att Vasa centralsjukhus ska få ha omfattande jour.

– Visst finns det en genuin oro för vårdtjänsterna i Österbotten och för att den tvåspråkiga servicen ska beaktas, säger Antti Kaikkonen, ordförande för Centerns riksdagsgrupp, om annonsen.

Motsvarande våndor finns i viss mån på olika håll i Finland, men i Österbotten är språkfrågan ett särdrag, säger Kaikkonen.

Ser du någon orsak att ändra på regeringens linje, kan det bli aktuellt?

– Jag litar ju på regeringens bedömning i den här frågan och vi får se vilken den slutligen kommer att bli. Men förstås är det viktigt att folks oro i olika delar av landet kan höras så bra som möjligt. Det här är visst en svår ekvation, säger Kaikkonen.

Ordföranden för Sannfinländarnas riksdagsgrupp, Sampo Terho, läser upp ett yttrande som han själv författat:

– Även om Vasa centralsjukhus inte finns bland de här sjukhusen håller man inte på att köra ner sjukhuset utan enligt förslaget ska det finnas en samjour på sjukhuset. Och invånarnas språkliga rättigheter har inte glömts bort. Grundlagsutskottet behandlar saken nu, låt oss ge utskottet arbetsro, säger Terho.

Socialdemokraternas gruppordförande Antti Lindtman säger i ett textmeddelande att det är bra att österbottningarna är aktiva i frågan och att partiet förstår deras oro väldigt bra.

– Vi vill trygga människornas rätt att få social- och hälsovård på sitt modersmål, säger Lindtman.

Vänsterförbundets gruppordförande Aino-Kaisa Pekonen, som också sitter i social- och hälsovårdsutskottet, säger att hon verkligen förstår de svenskspråkigas oro.

– Jag hoppas att grundlagsutskottet behandlar det här mycket omsorgsfullt, säger hon.

"Kan falla i grundlagsutskottet"

Outi Alanko-Kahiluoto som är De grönas representant i social- och hälsovårdsutskottet säger att det är ett oroväckande tecken i tiden att man måste betala för en rätt så dyr förstasidesannons i landets största tidning för att försvara medborgarnas rätt till service på sitt eget modersmål. Hon säger att riksdagsgruppen talat om att den svenska minoritetens rätt till service på sitt modersmål måste tryggas när jourtjänsterna planeras.

– Jag ser en fara i att försämra den svenskspråkiga servicen i det här skede för hur går det i nästa skede när vi antagligen måste se över kretssjukhusen.

Alanko-Kahiluoto säger att det är möjligt att regeringens proposition faller i grundlagsutskottet.

– De rättslärda har sagt att språkaspekten måste beaktas när man planerar vad jourerna ska finnas, säger hon.

Grundlagsutskottet fortsätter behandlingen av jourreformen på tisdag. Utskottet hör då understatssekreterare Tuomas Pöysti, regeringsråd Anne Koskela och medicinalråd Timo Keistinen från Social- och hälsovårdsministeriet samt grundlagsexperterna Juha Lavapuro, Tuomas Ojanen och Veli-Pekka Viljanen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning