Centern målar upp könsneutral värnplikt

Familje och omsorgsminister Annika Saarikko (C) säger att partiet ännu inte slagit fast vad som exakt avses med en allmän värnplikt för båda könen. Bild: lehtikuva/Linda Manner

I utkastet för Centerns nya principprogram lyder riktlinjen att värnplikten borde gälla alla. Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko (C) som står för programarbetet anser att värnpliktsdiskussionen alltid hört till partiets principfrågor.

– I principprogrammets arbetsgrupp har vi diskuterat att det borde utvidgas till att gälla båda könen på ett sätt eller annat, säger Saarikko.

Enligt henne är momentet ämnat att öppna för diskussion.

– Partiets ställning till vad som exakt avses med allmän värnplikt gällande båda könen har inte ännu slagits fast, säger Saarikko.

Diskussionen om principer sammanfaller med en period av sackande opinionssiffror för statsministerpartiet.

I principprogrammets utkast lyder en annan riktlinje att regionalpolitikens nya uppgång grundar sig på landskapen. I programmet står det emellertid även att förutsättningar för att Finlands metropol Helsingfors ska klara sig i Europa och bland tungviktarna måste skapas.

Utkastet kommer härnäst att kommenteras av partiets fotfolk. Centerns partikongress fattar beslutet om principprogrammet nästa sommar. 

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46