Centern byter partisekreterare

Jouni Ovaska har fått kritik för att han inte i har benat ut Centerns linje då partiets ministrar har tvingats försvara regeringens linje. Ovaska anser att den kritiken är orättvis. – Vår interna arbetsfördelning är partiledningens val, och det har varit det enda rätta, säger han. Bild: Vesa Moilanen

Centern väljer en ny partisekreterare på partikongressen i juni. Det står klart sedan den kritiserade Jouni Ovaska lämnat besked att han inte står till förfogande.

Jouni Ovaska lämnar posten som partisekreterare i Centern på partikongressen i Sotkamo i juni, bara två år efter att han blev vald. Han har fått en hel del kritik för sin insats inifrån partiet. Han säger att den delvis har varit berättigad.

– Vi har mestadels uppnått de mål jag ställde, bortsett från valresultaten i kommunal- och presidentvalet. Det förnyelsearbete som väntar framöver förutsätter ändå ett brett stöd från hela fältet. Jag bär min del av ansvaret för det vi inte har lyckats med, säger han på en pressträff på partikansliet.

Ovaska har fått en del av kritiken för att Centerns opinionssiffror dalat medan regeringspartnern Samlingspartiet har medvind i seglen. Kritiken bottnar i en nervositet inför riksdagsvalet nästa år.

– Vi har upplevt utförsbackar förut, och vi har kommit igen, men det har alltid förutsatt att fältet är enat, säger han.

Ovaska bedömer att Centern lider brist på självförtroende, och att det har genererat förtroendebristen gentemot honom. Han anser också att partiapparatens struktur inte svarar mot dagens behov, och det förnyelsearbete som krävs förutsätter att partisekreteraren har fältets fulla förtroende.

– Der kommer att bli en kamp om partisekreterarposten och jag är både tror och hoppas att kandidaterna blir fler, säger han.

Hittills har partitjänstemannen Jirka Hakala och minister Annika Saarikkos specialmedarbetare Riikka Pirkkalainen anmält att de kandiderar.

Hälsningar från riksdagen

Politiken möter många utmaningar, inte minst från populistiska och bakåtsträvande rörelser i Finland och i Europa. Jag vill fortsätta som riksdagsledamot och arbeta för en politisk kursändring i värdefrågorna. 15.3.2019 - 15.02