Centern beslöt: Anne Berner fortsätter som minister

Centern byter inte ut sin kommunikationsminister. Anne Berner (t.v.) och Mauri Pekkarinen. Bild: Lehtikuva/Jussi Nukari

Centerns riksdagsgrupp diskuterade kommunikationsminister Anne Berners utnämning till styrelsemedlem i SEB, och kom fram till att hon kan fortsätta som minister.

Det säger Centerns gruppordförande Antti Kaikkonen.

– Vår slutsats är att hon fortsätter som minister. Det har inte kommit fram en orsak till att hon inte skulle kunna göra det. Uppdraget i bankstyrelsen inleds för hennes del den första juni, då ministeruppdraget upphört. Om det av någon anledning inte skulle ha upphört då ännu så ska ministeruppdraget lämnas senast då, säger Kaikkonen.

Han tillägger att man också kan se på saken så, att det är en bra sak att en finländsk kvinna ombetts till ett sådant förtroendeuppdrag. Kaikkonen säger också att det är viktigt att arbetet i ministeriet slutförs.

– Om det i regeringen skulle behandlas sådana frågor som berör finansmarknaden kan hon säkert jäva sig från dem.

Också kritiska synpunkter hade framfört under gruppmötet.

– Men beslutet var enhälligt.

Tidigare hade det framgått via SEB-banken att det första styrelsemötet skulle vara redan i slutet av mars. Uppgiften förtydligades senare med att Berner inte kommer att delta förrän från och med juni.

"Ingen överlappning"

Anne Berner sade efter gruppmötet att det var en konstruktiv diskussion och att det fanns "en eller två" kritiska inlägg.

Det har tidigare rått förvirring kring olika datum, eftersom Berner frågat justitiekanslern om hans åsikt kring SEB:s styrelsemöte i slutet av april. Det är efter valet - men vanligtvis sitter regeringen kvar som tjänsteförrättande ända fram tills en ny regering bildats. Det konstituerande mötet skulle dessutom vara redan i slutet av mars.

Nu säger Berner att hon inte hade slagit fast när hon skulle ta emot förtroendeuppdraget i diskussionen med JK.

- Jag hade inte sagt när jag skulle ta emot uppdraget, men vi har kommit överens om att mina uppdrag inte ska överlappa varandra, säger Berner.

- Om man ser på reglementet överlag - om man kommer från ett förtroendeuppdrag så ska man lämna det åt sidan under ministertiden och sen kan man också återvända till det efteråt. Jag har sett det så, att det som gäller andra också gäller mig.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning