Censurera inte brösten i hälsovården

Det är viktigt att kvinnor redan i ung ålder lär sig att undersöka sina bröst och att någon då lär ut metoderna.

Årligen insjuknar cirka 5 000 kvinnor i Finland i bröstcancer, vilket gör bröstcancern till den vanligaste cancerformen i vårt land med 15 procents andel av alla cancerfall. Som känt har all cancervård större möjlighet till effekt ju tidigare sjukdomen upptäcks.

Den effektivaste metoden för att hitta möjlig bröstcancer i ett tidigt sked är genom att kvinnor undersöker sina egna bröst. Men att undersöka sina egna bröst och veta vilka alla symtom som kan vara tecken på första stadiet till cancer är något som sällan lärs ut – det här är något som läkare och hälsovårdspersonal oftast utgår från att kvinnorna känner till. Vill en kvinna få en grundlig lektion i hur hon ska göra är inte heller Youtube till värst stor hjälp, eftersom bröst inte får synas i videor där. För att lära sig undersöka sina bröst utförligt får kvinnor allt som oftast ta till egna detektivmetoder för att få information och hjälp. Det här måste vi få en ändring på.

Det är viktigt att kvinnor redan i ung ålder lär sig att undersöka sina bröst och att någon då lär ut metoderna. Även om den unga kvinnans bröst ännu inte är färdigt utvecklade i skolåldern är det bra att ta upp frågan redan då för att unga kvinnor skall ta med bröstundersökningen i de egna hälsovårdsrutinerna. Likaså skall den egna bröstundersökningen vara något som betonas i studenthälsovården och inom den allmänna hälsovården. Den egna undersökningen måste bli något vi kan tala öppet om, och som läkare och hälsovårdspersonal tar upp vid patientbesök för att kunna hjälpa till vid behov.

Precis som i all annan hälsovård anser vi det viktigt att läkare och hälsovårdspersonal inte antar för mycket utan verkligen finns till hands för att ge råd och stöd för kvinnor även när det gäller undersökningen av de egna brösten. Bara för att bröstvideon inte godkänns i sociala medier betyder det inte att vi skall censurera brösten vad beträffar den egna hälsovården.

Lotta Keskinen vice ordförande, Svenska kvinnoförbundet

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning