Censor: ”Tryckfel borde inte inverka på provresultaten”

Bild: KSF-media

I det svenska studentprovet i fysik hade det slunkit med ett fel: ”stockvägg” hade blivit till ”stockväg” i en fråga om strålning.

Ismo Koponen, ordförande för fysikdelegationen inom Studentexamensnämnden, beklagar misstaget som skett i översättningen.

– Vi märkte tyvärr felet för sent för att hinna informera skolorna om saken.

Koponen säger att felet förmodligen inte kommer att inverka på bedömningen eftersom felet inte har betydelse med tanke på svaret.

– Frågan låter förvisso lite besynnerlig men svaret är det samma som det skulle ha varit om frågan var rätt formulerad.

Då censorerna sammanträder kommer de att ta upp och tryckfelet och kolla igenom om den verkar ha inverkat på svaren.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning