Celeber gäst från 1700-talet

Klarinettist. Jörg Widman tolkar Mozart med energi och inlevelse. Bild: Heikki Tuuli

Avanti Sommarmusik

Dirigent Dima Slobodeniouk, solister Jörg Widmann, klarinett, samt Vienna Glass Armonica Duo: Christa Schönfeldinger, glasharmonika, Gerald Schönfeldinger verrofon. Widmann, Mozart, Masek, Bartok.

Avantisalen i Borgå 30.6.

Avantis sommarspel i Borgå arrangeras i år för trettioförsta gången med samma aggressiva programpolitik som från början: annorlunda, meningsfullt, kvalitet.

Öppningskonsertens "annorlunda" var Vienna Glass Armonica Duo med sina märkliga glasinstrument. Glasharmonika är ett instrument från 1700-talet, då självaste Mozart skrev för glasharmonika. Tonen bildas då spelaren med vått finger rör vid glaset, tack vare att glasen roterar. Christa Schönfeldinger satt och trampade som på en gammal symaskin, och då behöver spelaren inte gnida glaset utan kan till och med spela drillar. Verrofonen är uppfunnen så sent som 1980 och består av en kromatisk oktav glasrör där tonen bildas genom att fingret gnids mot mynningen.

Vienna Glass Armonica Duo presenterade sina instrument i Vaclav Vincenc Maseks (1755–1831) konsert: tonen är som väntat spröd och dynamiskt ensidig, men har otvivelaktigt en charm som kan inspirera dagens tonsättare.

Till dem hör den tyske klarinettisten Jörg Widmann vars cirka tjugo minuter långa orkesterstycke Armonica inledde öppningskonserten. Armonica är utpräglad klangfärgsmusik, mestadels lågmäld för att ge glasharmonikan dynamiskt utrymme. Jag fick dock den uppfattningen att Widmann i alltför hög grad låter orkesterinstrumenten smälta samman med glasharmonikan som försvinner i orkestern. Ofta klingade orkestern som en orgel och jag associerade till György Ligetis klassiska orgelstycke Volumina.

Jörg Widmanns tolkning av solostämman i Wolfgang Amadeus Mozarts underbara Klarinettkonsert A-dur var energisk och inlevelsefull; hur man upplevde solistens aktiva koreografi (varför åbäkar sig blåsare?) är givetvis helt personligt. Klarinettens kyskt vibratolösa ton smekte örat i adagiosatsens celesta tongångar.

Borgåfestspelens planerare Dima Slobodeniouk dirigerade Avantis olika grupper inspirerande men framför allt med exemplariskt tydlig gestik. Öppningskonsertens absoluta klimax blev det muskulösa och fräckt virtuosa framförandet av Bela Bartoks Musik för stråkar, slagverk och celesta. Första satsens kontrapunkt blev ett suggestivt, väl planerat crescendo som fick sin kontrast i andra satsens dynamiska rytmfest. De två senare satserna bildade likaså ett varandra kompletterande par med den explosivt förlösande codan. Avantimusikerna förverkligade den krävande satsen suveränt, låt mig endast nämna Jouko Laivuori med vänner vid flygeln. Den genomsvettige kapellmästaren såg lycklig ut.

Folke Forsman

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning