Livsmedelsbranschen förhandlar om lönepåslag

De nuvarande kollektivavtalen löper ut i januari.

Livsmedelsbranschen förhandlar om lönepåslag i november. Sammanlagt 28 000 arbetstagare omfattas av de nuvarande kollektivavtalen.
Livsmedelsindustriförbundet och Finlands Livsmedelsarbetareförbund har påbörjat förhandlingar om nya lönepåslag i branschen. Förhandlingarna ska föras i november.
Om arbetsmarknadsparterna inte lyckas nå en uppgörelse fortsätter förhandlingarna om nya kollektivavtal efter årsskiftet. Sammanlagt 28 000 arbetstagare omfattas av de nuvarande kollektivavtalen som löper ut den sista januari 2021.
Livsmedelsindustrin är Finlands fjärde största industribransch med en omsättning på cirka 11,2 miljarder euro per år. Branschen sysselsätter cirka 38 000 personer.
ANDRA LÄSER