Regeringen överlämnade årets första tilläggsbudget – vaccinanskaffningar och ett coronasäkert kommunalval kostar

Förslaget till den första tilläggsbudgeten för 2021 uppgår sammanlagt till 394 miljoner euro.

Regeringen föreslår ytterligare 70 miljoner euro för anskaffningar av coronavaccin.

Coronaepidemin fortsätter att äta resurser, och till följd av det överlämnade regeringen årets första tilläggsbudget till riksdagen på torsdagen.

Tilläggsbudgeten uppgår sammanlagt till 394 miljoner euro.

Bland annat föreslår regeringen ett anslag på 70 miljoner för ytterligare anskaffningar av coronavaccin. Också hälsosäkerheten i samband med kommunalvalet ökar utgifterna, och för att på ett säkert sätt kunna genomföra röstningen i kommunalvalet föreslås ett tillägg på 1,3 miljoner euro.

Tilläggsbudgeten innehåller också flera anslag för att stödja aktörer inom kultur- och konstbranschen samt barn, unga och familjer. Bland annat föreslår regeringen 17,5 miljoner euro för stödåtgärder till yrkesutbildningarna. För att utveckla ungdomars hobby- och sommarverksamhet och stödja de ungas arbetslivskunskaper föreslås sammanlagt 2,5 miljoner euro.

Också trafikaktörer har lidit hårt av coronakrisen. För att stödja last- och passagerarfartygsrederierna föreslår regeringen ett anslag på 23,2 miljoner euro.

ANDRA LÄSER