Ekonomin kvicknar till - allt fler tar nya bolån

Den ekonomiska återhämtningen syns också på bostadsmarknaden, uppger de stora bankerna.

I början av juni gjorde Nordea den största uppskrivningen någonsin i sin ekonomiska prognos och förutser nu att den finska ekonomin kommer att växa med upp till tre procent i år. Strax efter Nordea justerade också Finlands Bank sin prognos till 2,1 procent.
Antalet bostadslån som bankerna beviljat under årets fem första månader ökade med knappt tre procent jämfört med fjolåret, säger Jouko Pölönen som är chef för OP:s bankverksamhet.
– När hushållens förtroende för ekonomin ökar kvicknar bostadsmarknaden till och allt fler tecknar bostadslån. När ekonomin ser bättre ut vågar folk göra de största affärerna i livet.
På OP var början av fjolåret exceptionellt livlig i fråga om nya bolån och i år har man inte riktigt kommit upp till samma nivå. Däremot har bostadsbyggandet ökat i huvudstadsregionen också i år, säger Pölönen.

Bostäder inga impulsköp

På Danske Bank har man sett en tydlig ökning i efterfrågan på bostadslån sedan våren, säger direktör Kenneth Kaarnimo som ansvarar för bankens privatkunder.
– Maj–juni var klart livligare än i fjol. I allmänhet är våren och försommaren den livligaste tiden på bostadsmarknaden men nu har det varit ännu mer folk i rörelse.
På Nordea ser man en tydlig tillväxt men någon riktig boom är det inte frågan om, säger Tom Miller som är vd på Nordea Hypoteksbank. Han påminner om att ekonominyheterna varit positiva endast i ett par månader.
– Att köpa en bostad är ingen plötslig impuls utan det förutsätter ett behov och i de flesta fallen har man funderat på det en längre tid då man tar tag i saken. De positiva utsikterna ingjuter mod framför allt i dem som varit försiktigare under det ekonomiska lågtrycket, säger Miller.
Också Kaarnimo säger att osäkerheten inom ekonomin kan ha skapat ett tryck på bostadsmarknaden. Förutom den allmänna ekonomiska tillväxten påverkas bostadsmarknaden av människors tilltro på sin privata ekonomi.

Andra faktorer bidrar

Enligt Miller tar det ett par månader för den förbättrade ekonomin att reflekteras på bostadsmarknaden. Bostadsköpen påverkas substantiellt av andra faktorer än bara ekonomin.
– Behovet att byta bostad hör ihop med att bilda familj, att flytta ihop eller isär. Man tänker att man behöver en större bostad men beslutet fattas först när den ekonomiska situationen förbättras.

ANDRA LÄSER