Alarmerande ras för främmande språk i studentexamen

Antalet gymnasieelever som väljer främmande språk minskar i dramatisk takt. Enligt Språklärarförbundet beror det till en del på att främmande språk väger lätt i det nya antagningssystemet till universiteten. Andra experter påpekar att problemen började redan tidigare.

Cathrine Jipp (till vänster) och Sonja Biese (till höger), som undervisar i tyska respektive ryska och engelska i Gymnasiet Lärkan, har märkt en nedgång i antalet elever som läser främmande språk. I klassrummet pågår en kurs i lång franska, med sju deltagare på lektionen.
Språklärare i gymnasierna har redan en längre tid iakttagit en dyster trend: under 2010-talet har deltagarantalet i språkproven i studentexamen minskat i oroväckande takt.

ANDRA LÄSER