Fortum riskerar storsmäll i Nord Stream 2

950 miljoner euro. Till den summan uppgår Fortums tyska dotterbolag Unipers ekonomiska ansvar i gasledningen Nord Stream 2 som Tyskland på tisdagen beslöt lägga på is.– Vi utreder konsekvenserna, säger Unipers vd Klaus-Dieter Maubach.

Allt är klart i Greifswald för att ta emot rysk gas via Nord Stream 2. Men tillståndet ligger på is.
Ryssland och rysk gas är viktiga för Fortums tyska dotterbolag Uniper.
Uniper är en av Tysklands största gashandlare och köper en stor del av sin gas av statliga ryska Gazprom. Uniper är också ett av fem västeuropeiska företag som är med och finansierar den nya gasledningen mellan Ryssland och Tyskland, Nord Stream 2.
På tisdagen meddelade Tysklands förbundskansler Olaf Scholz att den myndighetsprocess som pågår för att godkänna att Nord Stream 2 tas i användning avbryts till följd av de ryska fientligheterna i Ukraina. Unipers vd Klaus-Dieter Maubach uppger att man på företaget inte kan säga vilka konsekvenserna blir ännu, de ska utredas grundligt. Det tyska beslutet var ändå ingen total överraskning, uppger han.
Uniper presenterade sitt fjolårsresultat på onsdagen. Resultatet före skatt var knappt 1,2 miljarder euro. Det tyska företaget har redan tidigare meddelat om risken för en nedskrivning av investeringen i Nord Stream 2 men tog på onsdagen inte ny ställning i den frågan.
Uniper har också långsiktiga kontrakt om gasleveranser med Gazprom och Maubach understryker att det ryska företaget alltid hållit sin del av avtalen. Han vill inte spekulera i vad som händer om Gazprom slutar leverera gas. Dialogen med Gazprom är tät, försäkrar Unipers vd.
– Det finns många olika framtidsscenarier och jag vill inte spekulera i vare sig gaspris eller i något annat. Men händer något kan man till exempel fråga sig om det är Gazprom som inte levererar eller Uniper som inte kan köpa och vilka eventuella sanktioners inverkan är, säger Maubach.
Han påpekar att Uniper har avtal med kunder som behöver gas och att företagets främsta uppgift är att tillhandahålla den gasen på ett eller annat sätt under alla förhållanden.

Ökade utsläpp

Uniper presenterade i samband med sitt bokslut också sin väg mot koldioxidneutralitet. Efter 2024 har bolaget kvar två kolkraftverk i Mellaneuropa och dessutom kraftverk i Ryssland.
Det nyaste kolkraftverket Datteln 4 togs i användning så sent som för ett par år sedan. Totalt redovisar Uniper också för koldioxidutsläpp som ökade 19 procent i fjol jämfört med 2020.
Den tyska regeringen är inställd på att ha stängt alla kolkraftverk 2030.
– Uniper är öppet för diskussion kring en utfasning av kolen, säger Maubach.
Fortum äger över tre fjärdedelar av Uniper och dotterbolagets resultat har också en betydande inverkan på Fortums bokslut. Fortum presenterar sitt bokslut för 2021 torsdag nästa vecka.
Gazprom äger Nord Stream 2 till hundra procent. Förutom Uniper har österrikiska OMV, tyska Wintershall, brittisk-nederländska Shell och franska Engie deltagit i finansieringen av ledningen.

Nord Stream 2

Nord Stream 2 är drygt 1 200 kilometer lång och löper i två parallella rör från Finska vikens södra kust strax utanför Viborg till tyska Greifswald.
Projektets helhetsbudget är närmare 10 miljarder euro.
Ryska Gazprom äger Nord Stream 2 till hundra procent, huvudkontoret finns ändå i Schweiz.
Fem västeuropeiska energibolag är med om att finansiera ledningen.
Ledningsbygget är klart, men tyska myndigheter har inte gett klartecken för att ta den i användning.
ANDRA LÄSER