Har du koll på skatteavdragen för distansarbete? De här reglerna gäller

Förra våren började drygt en miljon finländare jobba hemifrån. Alla de nyligen öppnade hemmakontoren gör att Skatteförvaltningen väntar fler korrigeringar och kompletteringar av den förhandsifyllda skattedeklarationen än på flera år.

Loppet är inte kört för dem som slängt kvittona för införskaffningar till hemmakontoret.

Alla löntagare får ett automatiskt avdrag på 750 euro för arbetskostnader. Det betyder att det inte är lönsamt att dra av kostnader för distansarbete om det sammanlagda avdraget inte är över 750 euro.

Skatteförvaltningen erbjuder två avdragstyper för personer som jobbat på distans. Den enklare av de två är det schablonmässiga avdraget. För det schablonmässiga avdraget krävs inte ett separat arbetsrum. Sparade kvitton på utgifter behövs inte heller. Avdragets storlek bestäms enligt antalet distansarbetsdagar.

Tanken är att det schablonmässiga avdraget ska täcka arbetsrummets hyra och kostnader som belysning, elektricitet, värme och städning. Dessutom omfattas möbler såsom arbetsbord och stol, vilka inte kan dras av separat.

"För att få avdraget ska kunden i Minskatt markera hur stor del av arbetet som hen utfört på distans: över eller högst hälften av alla arbetsdagar under året eller sporadiskt", säger Minna Palomäki, ledande skattesakkunnig på Skatteförvaltningen i ett pressmeddelande.

För dem som arbetat heltid på distans är det schablonmässiga avdraget 900 euro. För arbetstagare som jobbat på distans hälften av tiden är det schablonmässiga avdraget 450 euro. För dem som endast sporadiskt arbetar på distans är avdraget 225 euro. Vilket betyder att det inte är lönsamt att endast göra ett avdrag på 450 euro, eftersom summan understiger det automatiska avdraget på 750 euro. Men avdrag går att plussa ihop.

Det andra alternativet

Det går också att göra avdrag enligt de faktiska kostnaderna. Vill man dra av enligt faktiska kostnader gäller det att spara kvitton på de anskaffningar som gjorts.

"Personer som distansarbetar sporadiskt kan inte dra av anskaffningen av möbler enligt de faktiska kostnaderna, utan distansarbete ska ha utförts i betydande omfattning", säger Palomäki.

Avdragen kan gälla möbler, såsom skrivbord och stol, datorutrusning och liknande. Utöver kostnaderna för arbetsrum kan även interneträkningen dras av. Om abonnemanget till största del används för arbete är hela kostnaden avdragbar. Om två makar delar på en anslutning kan de dra av 25-50 procent av det totala beloppet vardera.

Hur mycket pengar en person i slutändan sparar beror på hur mycket var och en förtjänar och hur hög skattesatsen är.

"Om du till exempel ansöker om det schablonmässiga avdraget för arbetsrum på 900 euro, minskar den beskattningsbara inkomsten med 150 euro mer jämfört med att du endast får det automatiska avdraget på 750 euro för inkomstens förvärvande", säger Palomäki.

Enligt Skatteförvaltningen kommer avdrag för distansarbetet inte att resultera i några stora summor.

"Det är i varje fall fråga om små belopp. För en medelinkomsttagare handlar det om några tiotal euro", säger Palomäki.

Skatteförvaltningen ber deklarerarna minnas att det inte går att dra av fulla belopp för distansarbete och för resor mellan hemmet och jobbet.

ANDRA LÄSER