Nu är vaccinationsordningen för riskgrupper fastslagen – här är listan

Institutet för hälsa och välfärd har slagit fast vaccinationsordningen för dem som hör till en riskgrupp. Listan är indelad i två grupper, där grupp ett har första prioritet.

Institutet för hälsa och välfärd har sammanställt en vaccinationsordning för personer som tillhör riskgrupper.
Institutet för hälsa och välfärd har sammanställt en vaccinationsordning för personer som tillhör riskgrupper. Med personer som tillhör riskgrupper avses personer som är under 70 år men har olika kroniska sjukdomar eller tillstånd. Listan på vaccinationsordningen publicerades på fredagen.
Enligt institutet har listan sammanställts utifrån en medicinsk riskbedömning. Syftet är att den ska stödja Finlands vaccinationsstrategi, där målsättningen är att minska dödligheten i coronaviruset och upprätthålla hälsovårdens bärkraft.
Enligt institutet är ålder den mest betydande riskfaktorn. Andra riskfaktorer är till exempel kroniska sjukdomar som försämrar kroppens immunförsvar, hjärt- och kärlsjukdomar, lungsjukdomar och fetma.
Listan är uppdelad i två grupper utifrån hur allvarlig riskfaktorn är. Till den första gruppen hör sjukdomar och tillstånd som kraftigt ökar risken för att insjukna i allvarlig covid-19. Till den andra hör gruppen hör alla andra sjukdomar och tillstånd som ökar risken för att insjukna i allvarlig covid-19.
Av dessa grupper erbjuds de som tillhör den första gruppen vaccinering först. Den andra gruppen erbjuds vaccinering efter att den första gruppen blivit vaccinerad. Inom grupperna görs ingen prioritering av sjukdomar.
Vaccinationsordningen bygger på institutets egen forskning. I forskningen har forskarna granskat 45 000 personer som testat positivt för coronaviruset i Finland, deras sjukdomshistoria och sannolikheten att de blivit intagna på sjukhus på grund av covid-19.
Då det inhemska materialet inte räckt till har forskarna kompletterat med utländska data.
Kring 280 000 finländare hör till den första gruppen och kring 630 000 till den andra. Vaccinationsordningen för resten av befolkningen klarnar senare.
Institutet uppskattar att vaccinationen av friska finländare kan inledas kring maj.

Så här ser vaccinationsordningen för riskgrupper ut:

Grupp 1:
– Personer som genomgått organtransplantation eller stamcellstransplantation
– Aktiv vård av cancer
– Svår störning i immunförsvaret
– Svår kronisk njursjukdom
– Svår kronisk lungsjukdom
– Typ 2 diabetes som kräver läkemedelsvård
– Downs syndrom (vuxna)
Grupp 2:
– Astma som kräver fortlöpande medicinering
– Svår hjärtsjukdom
– Stroke eller annat neurologiskt tillstånd som stör andningen
– Medicinering för autoimmunsjukdom som försämrar immunförsvaret
– Svår kronisk leversjukdom
– Typ 1 diabetes eller försämrad binjurefunktion
– Svår sömnapné
– Psykos
– Sjuklig fetma (BMI minst 40)

Vaccinationsordningen för riskgrupper

Grupp 1:
– Organtransplantation eller stamcellstransplantation
– Aktiv vård av cancer
– Svår störning i immunförsvaret
– Svår kronisk njursjukdom
– Svår kronisk lungsjukdom
– Typ 2 diabetes som kräver läkemedelsvård
– Downs syndrom (vuxna)
Grupp 2:
– Astma som kräver fortlöpande medicinering
– Svår hjärtsjukdom
– Stroke eller annat neurologiskt tillstånd som stör andningen
– Medicinering för autoimmunsjukdom som försämrar immunförsvaret
– Svår kronisk leversjukdom
– Typ 1 diabetes eller försämrad binjurefunktion
– Svår sömnapné
– Psykos
– Sjuklig fetma (BMI minst 40)

ANDRA LÄSER