Rekordmånga kvinnor leder nu de finländska börsbolagen

I dag har fler finländska börsbolag än någonsin tidigare en kvinnlig vd. Fortfarande saknar ändå många bolag helt kvinnor i sin ledning.

Anne Horttanainen, vice verkställande direktör för Centralhandelskammaren, säger att målet först är nått då alla finländska företag väljer sin ledning helt oberoende av personernas kön.
Kvinnornas andel bland börsbolagens verkställande direktörer har nått nya rekord. I närapå nio procent av de finländska börsbolagen är vd:n en kvinna och så hög har siffran aldrig varit förut.
ANDRA LÄSER