Nya fiskebegränsningarna för att skydda saimenvikaren börjar gälla i dag

För att få antalet saimenvikare att fortsätta växa begränsar man fiskeområdet och förbjuder redskap som är farliga för dem.

På 2000-talet har saimenvikaren ökat i antal från cirka 240 till omkring 420-430.
Nya fiskebegränsningar i Saimen träder i kraft i dag. Fiskebegränsningsområdet utvidgas med 243 kvadratkilometer och är nu 2 800 kvadratkilometer stort.
Inom begränsningsområdet är nätfiske fortfarande totalförbjudet under tiden 15 april – 30 juni. Under vissa förutsättningar får man använda ryssjor som har en flyktlucka.
Uppskattningsvis 49 000 personer fritidsfiskar i Saimen, och hälften av fångsterna fås med hjälp av olika nät.

Populationen växer

På 2000-talet har saimenvikaren ökat i antal från cirka 240 till omkring 420-430.
"Vårt viktigaste mål är att se till att den enastående och värdefulla saimenvikarpopulationen fortsätter att växa även i framtiden", säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (Centern) i ett pressmeddelande.
Halvtidsmålet på 400 saimenvikare uppnåddes sex år i förtid. För att nå resultatet har man utvecklat fisket så att det är tryggt för saimenvikaren och förbjudit de redskap som är farligast för den.
"Populationen har på ett fint sätt växt genom begränsningar och ett ihärdigt samarbete på lokal nivå. Därför tror jag att det finns plats för både vikaren och fisket i Saimen även i fortsättningen", fortsätter Leppä.

ANDRA LÄSER