Sannfinländarna splittras itu – Soini och alla ministrar går över till gruppen Nytt alternativ

Sannfinländska gruppen splittrades itu, och alla ministrar går över till gruppen Nytt alternativ. Statsminister Juha Sipilä tänker veterligen fortsätta med nuvarande ministrar och nuvarande program.

13.06.2017 13:11 UPPDATERAD 13.06.2017 20:18
– Vi har beslutat lämna Sannfinländarnas grupp och grunda en egen, som tillsvidare heter Nytt alternativ. Gruppen är beredd att samarbeta med Juha Sipiläs regering med samma program och samma ministeruppsättning, säger Simon Elo, som leder den nya utbrytargruppen i riksdagen där 22 ledmöter, bland andra hela den sannfinländska ministergruppen sitter.
Därmed har partiet splittrats i riksdagen.
Riksdagen informerade formellt om den nya riksdagsgruppen på tisdagen.
Ögonblicken i riksdagens bibliotek, där Sannfinländarnas grupprum ligger, var dramatiska eftersom Sannfinländarnas nya vice ordförande Laura Huhtasaari bara några ögonblick innan sagt att det inte är fråga om en kris eller tudelning i gruppen. Hon uttalade sig då hon anlände till partiets gruppmöte i riksdagen.
Några minuter senare meddelades journalisterna att det snart kommer en större grupp som behöver fri väg mot grupprummet och "kommer att uttala sig om några minuter".
Det var Simon Elo, Jari Lindström, Tiina Elovaara och Timo Soini som uppenbarade sig först.
– Beslutet kommer sannolikt att förstöra vår politiska karriär och få folk att döma oss som förrädare, ändå gör vi det. Av rätt orsaker. Idag är vi inte politiker utan i fosterlandets tjänst med rent samvete. Det var sist och slutligen lätt att besluta, sade Elo.
Enligt honom handlade det inte bara om att Jussi Halla-aho valdes till partiledare, utan om att arbeta för de ärenden som regeringen påbörjat.
– Det kan inte under tusen personer ta bort.
"Tjugo kommer inte att vara det slutliga antalet. Några ledamöter sade just till mig att 'åh, varför bad ni inte mig med?'.
En ledamot meddelade redan tidigare på dagen att han hoppat av, Kari Kulmala, enligt tidningen Karjalainen. Kulmala säger att han inte har någon politisk hemvist längre.
Detsamma säger Jari Lindström.
– Jag svarar bara till min egna väljare. Med tungt sinne måste jag säga att Sannfinländarna inte längre är det parti jag anslöt mig till. Jag har inte längre en politisk hemvist efter partikongressen. Vi gör det här med risk för vår egen politiska framtid.
– Vi tror att det är bäst för landet som helhet att hålla läget stabilt. Vi hoppas at regeringsprogrammet kan slutföras. Finland behöver inte en regeringskris, säger riksdagsledamoten Tiina Elovaara, som klassar beslutet som "en lättnad" och påpekar att resten är i statsminister Juha Sipiläs händer.
Att Elovaara skulle hoppa av hade tippats redan i förväg. Blickarna har också varit på de partiprofiler som röstades ut i viceordförandevalen på partikongressen, som Arja Juvonen och Jussi Niinistö.
Till utbrytargruppen hör också talman Maria Lohela, Kimmo Kivelä, Martti Mölsä, Ari Jalonen, Arja Juvonen, Anne Louhelainen, Kaj Turunen, Lea Mäkipää, Hanna Mäntylä, Reijo Hongisto, Vesa-Matti Saarakkala och Pentti Oinonen.
Senare meddelade också ledamot Veera Ruoho att hon byter grupp.

Så fördelas riksdagen nu

För att få majoritet i riksdagen krävs 101 platser av 200.
Centern har 49 ledamöter och Samlingspartiet 37, alltså 86 tillsammans.
Med de 22 som lämnat Sannfinländarnas grupp skulle man alltså få ihop en regering med 108 ledamöter.
Det andra alternativ som hittills spekulerats i var att SFP som har 10 riksdagsledamöter och KD som har 5 ledamöter skulle förhandla om regeringssits.
Gruppen "Nytt alternativ" består av: Simon Elo, Sampo Terho, Vesa-Matti Saarakkala, Kimmo Kivelä, Timo Soini, Jari Lindström, Martti Mölsä, Ari Jalonen, Anne Louhelainen, Kari Kulmala, Pirkko Mattila, Jussi Niinistö, Ritva Elomaa, Kaj Turunen, Tiina Elovaara, Lea Mäkipää, Hanna Mäntylä, Maria Lohela, Reijo Hongisto, Pentti Oinonen, Arja Juvonen, Veera Ruoho

Överraskning

– Det kom som en överraskning för mig, säger en dämpad Toimi Kankaanniemi, ordförande för sannfinländarnas riksdagsgrupp, då han lämnar grupprummet sist av alla.
Också Huhtasaari var tystlåten på väg ut.
Kankaanniemi säger varken ja eller nej till om han själv tänkt hoppa över till Nytt alternativ.
– Jag funderar nu först. Jag är en person som funderar lite grundligare än många andra, säger Kankaanniemi som inte ville uttala sig om vad Halla-aho sade eller hur den nya partiledaren reagerade inne på gruppmötet.

"Tankarna började snurra i söndags"

Ritva "Kike" Elomaa, som också anslutit sig till Elos och Soinis grupp, säger till HBL att tankarna började snurra redan under partikongressen, trots att hon hållit fasaden intakt i offentligheten.

Hur började processen?

– Det började på söndag kväll för mig, efter alla omröstningar på kongressen. Ordförandevalen var demokratiska, visst, men många av våra vanliga medlemmar var inte där. I den sista omröstningen hände något som fick mig att bli rädd. Det fanns en viss grupp som röstade ut också enskilda partifullmäktige, det kom plötsligt nya namn på personer som knappt blivit tillfrågade. Det var droppen, jag tänkte att om fortsättningen blir såhär så är det inte riktigt demokratiskt, säger Elomaa.

Vem tog initiativ till att sammankalla utbrytargruppen idag?

– Det vill jag inte svara på, jag har sagt för mycket nu. Simon Elo kan svara på fler frågor, han leder gruppen. Tiina Elovaara är vice ordförande, Ari Jalonen är andra vice ordförande och jag är tredje.
Elomaa anser att vårdreformen, yrkesutbildningen och småinkomsttagarna ska vara mera i fokus än invandring och EU-kritik.
– Det här är inte så lätt, vi har inga pengar. Men vi har idéer och ideologi och det är viktigare än allt annat.

Gruppen kan växa, tror Elomaa

Elomaa tror att det kan komma ännu fler som ansluter sig till gruppen.
– Tjugo kommer inte att vara det slutliga antalet. Några ledamöter sade just till mig att "åh, varför bad ni inte mig med?".
I det här skedet handlar det inte om ett nytt parti utan en utbrytargrupp, som därmed saknar finansiering. Hur läget ser ut inför följande riksdagsval är en annan sak.
Hur processen går vidare är i statsminister Juha Sipiläs händer.
Sipilä skulle ha lämnat avskedsbegäran klockan 15, och frågan är hur han ställer sig till utbrytargruppens medverkan i regeringen.
Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo kommenterar den plötsliga vändningen med att det var överraskande att så många hoppar av, men att det är "aktansvärt och modigt".
Artikeln har uppdaterats efterhand. 15.35: Nuvarande regeringssammansättning fortsätter, även Veera Ruoho har bytt grupp

ANDRA LÄSER