Domstolsbakslag för Uber

Persontransportbolaget Uber har åkt på ännu ett domstolsbakslag, denna gång i Nederländerna. En domstol i Amsterdam har slagit fast att Uberförare måste betraktas som anställda.

Börsnoterade Uber har rötterna i USA, men verksamhet i många länder i EU. Arkivbild
En domstol i Storbritannien kom i februari till samma slutsats i ett liknande fall, där fackliga företrädare tagit strid för Uberförares rätt till samma avtal om semester, pension och andra förmåner som kollegorna i taxinäringen.
Uber, som behandlar sina medarbetare som självständiga företag, planerar att överklaga domen och klargör i ett uttalande att de inte kommer att börja anställa någon i Nederländerna på grund av domstolens beslut.
Enligt domstolen har förare av fordon som bokats via Uber-appen rätt till samma kollektivavtal som resten av taxinäringen använder.
"Den juridiska relationen mellan Uber och dessa fö rare har alla karaktärsdrag av ett anställningskontrakt", slår domstolen fast.
Enligt domstolen kan vissa Uberförare till följd av domstolens beslut ha rätt till retroaktiva löner och ersättningar från företaget.
Domstolen dömer även Uber till att betala böter på 50 000 euro då de inte levt upp till villkoren i de kollektivavtal som gäller för taxitjänster.
ANDRA LÄSER