Stöd för sommarjobb för unga ska utredas

Systemet med kommunala sommarjobbsedlar kunde göras nationellt, säger forsknings- och kulturministern.

En nationell sommarjobbsedel för unga kan snart bli aktuell.
02.02.2021 07:31
Möjligheten till ett nationellt stöd som ska ge unga sommarjobb ska utredas, skriver Undervisnings- och kulturministeriet i ett pressmeddelande.
"Sommarjobb ger unga värdefulla erfarenheter av arbetslivet och av att förtjäna egna pengar själv", säger forsknings- och kulturminister Annika Saarikko (C) i pressmeddelandet.
Många kommuner i Finland ger i dag ett ekonomiskt stöd till arbetsgivare som anställer unga till sommaren. Värdet på denna så kallade sommarjobbsedel varierar, men är ofta 300 euro. Stödet har i regel som villkor att anställningsförhållandet varar en viss tid och omfattar ett visst antal arbetstimmar.
Situationen varierar ändå beroende på kommun. Det försätter de unga i en ojämlik situation. Enligt minister Saarikko bör målet vara att alla unga framöver, oavsett boningsort, ska kunna sommarjobba.
Saarikko säger att man nu snabbt ska utreda möjligheten att införa en sommarjobbssedel på riksnivå.
"Staten kan gå in med egen finansiering för att stödja kommuner eller till exempel olika organisationer att erbjuda sommarjobbssedlar till unga under 19 år. Modellen bör inkludera en kommunal självfinansieringsandel", säger Saarikko.

ANDRA LÄSER