Studie: Finländare mest positiva till virusrestriktioner

Äldre, kvinnor och högutbildade var de som i högst utsträckning uppgav sig följa myndigheternas coronarestriktioner, visar en internationell enkätstudie.

Finländarna är förhållandevis positiva till att hålla coronatryggt avstånd, visar internationell enkät gjord i höstas.
En internationell webbenkät om coronarestriktioner gjord i juni–november 2020 visar att finländarna hade den största tilltron till sitt lands ledning och hälsovård. Åbo universitet står för den del som berör Finland.
Nästan 10 000 personer besvarade enkäten, av vilka 542 finländare. Övriga länder som deltog var Nederländerna, Belgien, Bulgarien, Indien, Storbritannien, Lettland, Polen, Rumänien, Sverige och Tjeckien.
Deltagarna fick ge sin syn på 44 former av restriktioner, på hur effektiva och begränsande de är och på sin benägenhet att följa restriktionerna.

Finland i topp

Finländarna var mest positiva till flera av restriktionerna, bland annat till rekommendationen att hålla 1–2 meters avstånd till andra människor och till att arbeta på distans. I Finland sågs restriktionerna som mer effektiva och mindre begränsande än i andra länder.
Forskarna noterar en koppling mellan benägenhet att följa restriktioner och upplevd stress och rädsla för att smittas. Om man upplever att statsledningen reagerar överdrivet på pandemin minskar däremot benägenheten att följa direktiven.
Benägenheten att följa restriktioner är även kopplad till ålder, kön och utbildning, visar enkäten. Kvinnor, högt utbildade samt äldre är mer benägna att följa direktiven än andra.
Riktad information som beaktar medborgarnas bakgrund behövs för att främja att människor engagerar sig i restriktionerna, konstaterar Tella Lantta, forskardoktor vid Åbo universitet och en av forskarna bakom studien.
Undersökningen ska resultera i en serie publikationer.

ANDRA LÄSER