Lättare att få körkort för medeltunga lastbilar

Från och med början av december räcker det med två-tre timmar teori och tre timmar körning för att man ska få ett C1- eller C1E-körkort.

Regeringen lättar på kraven för körkortsklasserna C1 och C1E.
Regeringen har beslutat att lätta på kraven för körkortsklasserna C1 och C1E, det vill säga medeltunga lastbilar och medeltunga lastbilar med släp. Från och med december räcker det med två timmar teoriundervisning och tre timmar övningskörning för att få ett C1-körkort. Ett C1E-körkort förutsätter dessutom en tredje teoritimme.
För tillfället förutsätter ett C1-körkort nio timmar teoriundervisning och fem timmar övningskörning medan kravet för ett C1E-körkort är åtta timmar teori och tio timmar körning.
Genom att lätta på kraven försöker regeringen minska på körkortens kostnader för förarna och på så sätt se till att det finns fler förare inom den medeltunga godstrafiken.
Förare som endast uppfyller de nya minimikraven när de skaffar sina C1- eller C1E-körkort måste emellertid utföra extra teori- och körtimmar innan de kan få C- eller CE-körkort. Regeringen vill genom detta försäkra sig om att yrkeskompetensen hos förarna inom den tunga trafiken är tillräcklig.
ANDRA LÄSER