Hovrätten om Viking Sally-fallet: Förhör med dansk åtalad får inte användas som bevis

Hovrätten går på tingsrättens linje. I rättegången mot den danska man som står åtalad för mordet på Viking Sally får inte centrala förhör och samtal användas. Det här innebär ett bakslag för åklagaren.

Inte heller hovrätten ger tillstånd till att förhör med den man som åtalats för mord ombord på Viking Sally får användas som bevisning.
Anna Svartströmanna.svartstrom@hbl.fi
19.08.2022 16:46 UPPDATERAD 19.08.2022 18:02
Det hela går tillbaka till juli 1987 då två tyska turister hittades svårt skadade på Viking Sallys däck. Den ena av dem, Klaus Schelkle, dog av sina skador.
2020 meddelade polisen överraskande att fallet lösts. Tingsrätten friade ändå den danska man som stod åtalad för mord – en dom som har överklagats till hovrätten.
Samtidigt pågår en process som kan ha stor betydelse för utfallet. Tingsrätten beslutade att förhör och samtal i Danmark mellan den danska mannen och finsk polis som rest ner inte får användas som bevisning.
Polisen har uppgett att mannen erkänt dådet i ett av dessa samtal. Inte heller den uppgiften får enligt tingsrätten användas.
Åklagaren har överklagat beslutet om nyttjandeförbud och på fredagen klarnade det att även Åbo hovrätt slår fast att de förhören och polisens berättelse inte kan användas.
Enligt hovrätten var det fel att dansken förhördes utan rättsligt ombud närvarande. Det skedde också på ett annat språk än hans, eller polisens, modersmål. Dessutom hade han varit frihetsberövad i flera månader, häktad misstänkt för ett annat brott. Det hade enligt rätten påverkat mannens psyke.

Polisen: Upplystes om ombud

Dagen innan det egentliga förhöret i augusti 2016 hade de två poliserna från Finland hållit ett inledande samtal med honom, med motiveringen att det behövdes för att mannens negativa inställning till polis var känd.
Poliserna uppger att de upplyst mannen om att han hade rätt till ombud, medan dansken hade sagt att han inte behöver ett. Hovrätten menar ändå att mannen redan under det inledande samtalet tilläts gå in på detaljer kring händelserna på Viking Sally. Därmed medverkade han till utredningen av sin egen skuld, vilket man enligt grundläggande rättigheter inte är skyldig att göra.
Det här kallar hovrätten en allvarlig kränkning och påpekar att förhöret trots det skedde utan ombud följande dag.
Efter det egentliga förhöret ville mannen sedan på fängelsegården tala med den ena polismannen.
"När (den åtalade) efter det officiella förhöret uppgett att han vill berätta mera om händelserna men velat försäkra sig om att berättelsen inte spelas in, borde detta ha varit en klar signal om att han inte inser vilka konsekvenser hans agerande kan ha och att han inte har velat medverka i ut- redningen av brottsmisstanken som riktar sig mot honom", slår hovrätten fast.

Betydande bevisning

Det finns en möjlighet att skilt överklaga beslutet om nyttjandeförbudet till Högsta domstolen. Distriktsåklagare Heidi Röblom säger att hon och den andra åklagaren i fallet ska gå igenom avgörandet noggrant och sedan bedöma om de ansöker om besvärstillstånd.
Går frågan till Högsta domstolen är det högst troligt att behandlingen av själva huvudsaken – huruvida den danska mannen gjort sig skyldig till mord – skjuts på i hovrätten. Ingen tidtabell för den fortsatta behandlingen är fastställd.
Det här är en rätt ovanlig tågordning, men sker enligt Röblom för att inte hela rättegången ska behöva tas om, beroende på hurdant utfallet från Högsta domstolen blir.
På frågan hur viktigt det är för åklagarsidan att få använda förhören och berättelsen svarar Röblom:
– Nog är det ju en betydande bevisning i sig, det är inte fråga om annat.

ANDRA LÄSER